Magazin

 .:: Mondások::       .:: Versek ::          .:: Történetek ::

A Munka

A munka nem robot, hanem teremtés, önkifejezés
A munka a láthatóvá tett szeretet. És ha nem tudsz szeretettel munkálkodni, akkor jobb, ha otthagyod munkádat, és leülsz a templom kapuja elé, és alamizsnát kérsz azoktól, akik örömmel munkálkodnak.
Mert ha közönnyel sütöd a kenyeret, keserű kenyeret sütsz, amely az ember éhének csak felét mulasztja el. És ha utálattal sajtolod a szőlőt, utálatod mérget párol a borba”
/Kahlil Gibran/

Egy magyar közmondást ajánlok figyelmetekbe:

Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra!

A „mostnak” élj! A jelennel alapozod meg a jövődet! Mindig használd ki a jelen pillanatát teljes mértékben, nem tudhatod, mit hoz a holnap!

Ész és Szív

Az ész figyelmeztet bennünket arra,
hogy mit kell elkerülnünk,
de csak a szív mondja meg,
hogy mit kell cselekednünk.
 /
Joseph Joubert/

Három dolog

Három dolgot kell kívánni:
- Egészséget
- Örömöt
- Barátokat

Három dolgot kell uralni:
- a Te vérmérsékletedet
- a Te nyelvedet
- a Te viselkedésedet

Három dolgot kell megtartanod:
- a bátorságodat
- a jót
- az emberekhez irányuló szeretetedet

Három dolgot kell adnod:
- a szegényeknek, ami lehetséges
- egy bátorító szót a szomorúaknak
- egy dicső szót azoknak, akik azt megérdemelték

Három dolgot kell elkerülnöd:
- a kegyetlenséget
- az öntébolyt
- a hálátlanságot

Három dolgot kell csodálnod:
- a gyerekeket
- az idős embereket
- a természet szépségeit.
/Marianne u. Mase Schwarz/

Hit és Cél

Válassz egy távoli célt, és tervezd meg azokat a lépcsőfokokat, amelyek a célod eléréséhez vezetnek.
Lelki síkon a mai nap jó lehetőséget nyújt arra, hogy elgondolkodjunk a cél és a hit kapcsolatán. Ne felejtsük el, hogy hit nélkül nem lehet a célt elérni!

Jókívánság

Békét, csendet, mely elűz vihart,
Szent erőt, mely próba közt kitart
Érző szívet, mely enyhít nyomort,
S mély alázattal porig hajolt,
Örömöt, mely nap sugáraként
Tud gondfelhők között is szórni fényt,
Bátorságot, mely meg nem remeg,
S kész odaadni kincset, életet,
Szívet, mely a bűnöst szereti,
Gyengédségét, vétkét elfeledi,
És hitet, mely mint sasmadár
Fölfelé tart és az égbe száll,
Melynek nincs nehéz, nincs „nem lehet”…
Ezt kívánom! S kell-e több neked?

Remény

Remény, reménység a holnap felől is reménység
Remény, reménység megtart, ha jön a kétség
Sorsom legyen a Te kezedben
Biztos helye van a féltő szívedben
Ezért hát rád bízom, rád bízom
A nehéz napokat rád bízom
De rád bízom, rád bízom a könnyű napokat is! /
Evangelikus ének/

 

Adjál

Adjál, ha gazdagodni akarsz,
Szolgálj, ha uralkodni akarsz,
Sírj, ha vígasztalódni akarsz,
Böjtölj, ha jól akarsz lakni.
/Seneca/

Tehetségek

„A nagy emberek kiválóbbak szellemük foka terjedelme által …
.. A legnagyobb lángész a legtöbbel tartozik másoknak”
 /Emerson/

 „Lélek csak lelket szerethet,
lángészt csak lángész érthet meg”  /
Stiffer/