Asztro-tarot

.:: A tarot kártyáról röviden ::.                    .:: A tarot kártyák képei ::.          .:: A symbolon kártyák képei ::.

A symbolon kártyák képei

O.  BOLOND  
Asztrológiai megfelelője: Uránusz
H


Spontán újrakezdést és előítélet mentes nyitottságot jelképez
Kristálytiszta bölcsesség, ártatlanság, eredetiség, önkívület, értelem megszűnése, könnyelműség, fegyelmezetlenség, őrület. -Önkontrol Hiánya, kapkodás
- Feladatod: a táncot, a mozgékonyságot, az örömöt vidd az emberek közé és oszd meg  velük!  Részrehajlás nélküli nyitottság alkalmazása, és a játékos tanulás, valamint az    eszme és a valóság közötti kontraszt megtalálása   
Kapcsolatok szintjén: a boldog, életvidám, általában jókedvű személy, aki fenntartás nélkül fogadja el környezetét. Ugyanakkor jelezheti a megbízhatatlanságba hajló gondtalanságot is. Lehet túl romantikus, Jelezheti egy üdítő kapcsolat kialakulását is.
 


1. MÁGUS

Fizikai szint ( Bűvészinas ) AF  pozitív  IGEN Belső erőnk lapja

Amikor a cselekvő ember kipróbálja mire képes -  elhivatottság, teremtő erő, ügyesség, (az égi apa)   fiatal férfi  Segítő- megoldó kártya- mágikus erővel mindig célba jutsz Kreatív energia a mozgató erő. Pozitív lap, Nagy önbizalmat jelző kártya, csak vigyáznia kell, hogy tehetségét ne más kárára, hanem hasznukra érvényesítse. Ez a kártya mindig a kezdet, egy új kapcsolat, vagy vállalkozás  kezdetének a jelképe. A jövőről beszél, egy új korszak indul, legyünk rá felkészülve. Elérkezett arra a stádiumra , amikor ki tud bontakozni és tehetségét meg tudja mutatni a világnak. Új  dologba fog, lendület életerő, Új időszak: TAVASZ -  Új kapcsolat, v vállalkozás - Személyes kapcsolatok terén a nagy vonzerő időszakára utal.  Leküzdhetjük gátlásainkat és minden terhes probléma megoldását elérhetjük.  A  kapcsolat és az egység alapját képező erőkre vonatkozó tudást fejezi ki  NEGATÍV jelzés: Bűvész csalás Önfejű, önző, fekete mágia,  alkalmatlanság, függetlenség


2.  FŐPAPNŐ  Izisz  Hold-istennő
B

Belső erőnk lapja Égi Anya - Mennyek Királynője

A tudattalan, az álmok, az érzelmek, az intuitív tudás szimbóluma. Tanulás, továbbképzés, fiatal nő  Egyik legerősebb lap, az egyensúly , kiegyensúlyozottság, harmónia szimbóluma, megtalálása egyet jelent valódi lényünk felfedezésével
Itt az ideje elgondolkozni azon, hogy mi tesz minket boldoggá?! Nő, anyaság, ellentét, befogadás, Kapcsolatok terén:  megértést, őszinte vonzalmat, lelki rokonságot, gyengédséget képvisel. A Főpapnő egy bölcs, derűs nő, aki férjnél van, vagy érzelmileg kötődik egy férfihoz, vannak vagy lesznek gyermekei.  Ha egyedül élsz, jelezheti, hogy a jelen életforma megelégedésünkre szolgál, vagy nyitottan, türelmesen készek vagyunk egy új találkozásra, csak a benső hangot követjük és nem hagyjuk magunkat siettetni. Anya, asszony, anyós, nagyanya, minden, ami nővel kapcsolatos. Egy nő segítsége.


3.  CSÁSZÁRNŐ
Mások iránti felelősségünk lapja

A Földi szülő  Uralkodónő, gyakorlati problémák, a gyakorlat, a biztonság utáni vágy, a fejlődés, gyarapodás kártyája. Feltétel nélküli  anyai szeretet.  Tápláló, őrző, szerető, gondoskodó tulajdonságaink..  Szeretet és életöröm földi és érzéki megjelenési formái . 
 Ha megjelenik ez a lap, biztosak lehetünk benne, hogy a körülöttünk levő emberek érzelmi vagy gyakorlati támogatásunkra  - Társkapcsolatok terén: változásokat jelez, melyek többnyire örvendetes események. Jelezheti egy új kapcsolat kialakulását is– Tudományos, vagy egyéb hírek érkeznek- levél-telefon – stb.
Pozitívum:
Jó irányítókészség, empátia, szolidaritás, ezotéria  felé elhivatottság, továbbfejlesztése. Követendő út jó értelembe vett női beleérzéssel, szeretettel, empátiával, mások iránti megértéssel irányítja


4.  CSÁSZÁR
Mások iránti felelősségünk lapja
A -Jupiter, Nap Hit és uralkodás

Uralkodó: a szilárdság, a hatalom, az ítélet, a törvény és a tekintély, tisztelet, felelősség, rend, állhatatosság  szimbóluma. Ereje belülről fakad, vezető, kezdeményező, kreatív bölcsesség, kiemelkedő vezetői tulajdonság, tetterő, kalandvágy , újrakezdés, tekintély.  Versengő, ésszerűen gondolkodó, magabiztos énünket képviseli, - Kapcsolatok terén: kapcsolatainkat megszilárdíthatjuk, ugyanakkor jelezheti a régi kapcsolat megmerevedését is.  - Kérdező maga, vagy apa-fiú kapcsolatban a feszültségeket jelezheti,  - Egy erős, vagy megnyugtató férfi pártfogása, Egy üzletember, vagy hatalmi helyzetben  lévő ember. - Biztos helyzetbe kerülhetsz.


5.  FŐPAP v. PÁPA
Mások iránti felelősségünk lapja
TANÍTÓ   -  Nyilas Nap

Spirituális kérdések, a lét értelmének keresése, az engedelmesség, morális tanítás, spirituális mester, tanár, tanácsadó, beavatott, belső vezető, szellemi atya, a legmagasabb rendű átalakulás. Bölcsességhez és sikerhez vezető út.
Legerősebb, legnehezebb beavatási kártya. A tudás az Isteni akarat előtti meghajlást szimbolizálja. Közvetítő Isten és Ember között. Imánk lényege: ”Legyen meg a Te akaratod”
Férfi minta: rajta keresztül fogod a tanítást megkapni. Ez a kártya utalhat szellemi tanárra, v mesterre. Légy nyitott a vele való találkozásra   Foglalkozz szellemi mesterek tanításaival.
Kapcsolatok terén:  A szerelmessel együtt olyan találkozást jelent, ami egyesüléshez vezet.  Házasságkötést is jelezhet v a szándékát. Ugyanakkor a meglévő kapcsolatoknál a kölcsönös bizalom és a személyes erények lesznek a fontosak.  (Fiatal férfialak, vkinek a fia, veje, ill. második férfi a nő életében)


6. SZERETŐK- VÁLASZÚT
Mindennapi élet lapja
Bika, Ikrek - ragaszkodás, változás

Választás egy konfliktus helyzetben, vagy érzelmi problémában az önálló, racionális döntés.
Szerelem, vonzalom, kötődés, ellentétek feloldása a szerelemben, tudatossá válás a kapcsolatok terén. A kétségbeesetten keresett és a külső világban megtalálni vélt boldogság csak bensőnkben lelhető fel és fejleszthető tovább.
Itt a lehetőség a tanulásra, tapasztalásra, énünk tudatosítására.
Kapcsolatok terén: Szerelmet, szeretőt hoz, vágyak kísértése. Egyesülés, szeretet, ellentétek összhangba hozása, Megpróbáltatást hozó, mennyire  tudsz elengedni. Érzelmi területen lemondást   Önbecsapás, v becsapottság. Hamis próféta, megkülönböztető képesség, csáberő, kísértés, kétségek.Ha ezt a kártyát húzod, csodálatos izgalmas szerelmi kapcsolatra is számíthatsz. Meglévő kapcsolataid elmélyülnek vagy megszakadnak. A magad és partnereid vagy csoportok közti kölcsönhatás személyiséged fejlődésének és életelveid  útjait nyitja meg

7. DIADALKERÉK
 Oroszlán
 Mars
 (Diadalszekér)
Mindennapi élet lapja

Nagy ugrást jelent előre, Siker lehetősége, erővel elért eredmény. Hatalom,fontos hogy másokért használd. Kocka stabil, megalapozott. Jó irányító, jó szervező, sikeres. Irányítása alatt lévő helyen igyekszik a poz. és neg, dolgot  kiegyenlíteni. Ideális körülmények. A csúcsra visz, de nem tart ott. Önálló: -csak magadra számíthatsz. Győztes, helyt áll az életben, jó  irányító, jó szervező. Hősünk mindenhez ért, Kézben tartja a dolgokat,  szinte minden területen járatos. De vigyázzunk, ne értékeljük túl saját erőinket, figyeljünk másokra is. Lássuk be, van még tanulni valónk. Kapcsolatok terén: a meglévő kapcsolatba frissülést, új és szép irányú változást hozhat. Ugyanakkor jelezhet egy teljesen új kapcsolatot, mely kimozdít a megszokott környezetből. Önmagad megerősítése : Elrendezem az életemet és felkészülök az újrakezdésre  Nős, vagy nőhöz kötődő férfi. Utazások, Kockázatok.


8. IGAZSÁGOSSÁG JUSTICIA
Mindennapi élet lapja

Mérleg: kiegyensúlyozás, központosítás, ellentétek kiegyenlítése, igazságosság.
Figyelem teljesen befelé forduló, és fogékonnyá válik a belső törvény sugallataira, utasításaira
Lelkünk tisztasága megmérettetik, lelkiismeretünk önzetlensége.
Állásfoglalásra kényszerít ! – döntésképtelenségünk mutatkozik– halasztó hatályú kártya, nincs még itt az ideje a döntésnek – de nem lehet a végtelenségig halasztani,
Nem csak a peres ügyek lapja, hanem egy korrekt környezet megteremtője, feladatok igazságosabb felosztása Pozitív kártya. Támogatja a jogot. Rendet kell tennie az életében.
Kapcsolatok terén: becsületesség és kiegyensúlyozottság  „Ki mint vet, úgy arat!”  -  jelezheti egy belső –álló háborút is.
Útmutatás: Ügyelj a mindennapi életedben a benső egyensúlyodat veszélyeztető helyzetekre. Határozd meg, milyen feltételek között tudod újra megtalálni a harmóniát. Valósítsd meg fokozatosan ezt a feltételt az élet minden területén.
Javaslat: Fordíts rendszeresen időt a belső egyensúlyodat megszilárdító meditációra.
Bíró, ügyvéd, vagy egy igazságos és szigorú nő


9.  REMETE

Sors lapja
Skorpió – Plútó
Aki megvilágítja az utat a sötétségben, a kétségbeesésben. Megmutatja a valódi igazságot, segít megmérkőzni a félelmeinkkel. A belső világosság megtalálása, befelé haladás, tökéletesedés, termékenység, az aratás ideje, nyugalomra lelés a saját középpontban, bölcs vezető.
Valamilyen katarzison megy át, lelki válságon megy keresztül, le kell zárnia a múltat.  Keresi az utat, aki mereven előre néz   A jelen buktatóit látja, figyeli, de a távolba világít.
Jelenlegi negatív helyzetéből, az élet problémáitól menekül, de az emberszeretet, segítőkészség megmarad
Kapcsolatok terén: jelentheti az elmagányosodásunkat, mely jelentkezhet egy kapcsolaton belül is. Bölcs belátást is jelölhet, mely a kapcsolat legmegbízhatóbb feltétele, hogy mindkét partner tud egyedül is lenni.
Negatívum: Egyedül van, csalódott
Egy özvegy, vagy visszavonult, vagy elvált férfi, (-boszorkány, jósnő) Felbukkanhat, ha valamiben a békítő szerepet játssza


10.  SORSKERÉK
Szerencse Kerék
Sors lapja
Nyilas Jupiter
Jelképezi a sors törvényszerűségét, a személyes életfeladatot, a sorsfordulatot. A világ, a születés és a halál kereke. Megtalálja az életútját
Jelzi a pillanat lehetőségét, mutatja a sors magasabbrendűségét, sorsunk változásainak szükségszerűségét. El kell fogadnod az élet kihívásait.
Váratlan változások esetén megtalálható legjobb megoldás lapja.
Jupiter: újrakezdés, gyarapodás, kreativitás, nagy áttörés, önmegvalósítás,  váratlan szerencse
jelen pillanat  a „Nagy szerencsét”  ígér . Az élet váratlan ajándékokat és lehetőségeket tartogat
számunkra, nyitott szemmel kell járni, hogy észrevegyük.  Kerék oszlopon nyugszik.
Kapcsolati szinten : a körülötte álló lapok mutatják, hogy mi a feladat a jelen kapcsolatban.
Kalandvágyók, kockáztatók lapja


11.  ERŐ
Sors lapja
Pozitív lap Oroszlán Mars  Ee
Erő, energia, elszántság, önbizalom és győzelem, legyőzi félelmeit, kudarcát.
Mágus mellett egyik legerősebb kártya, minden negatív kártyát fel tud oldani...Erőt ad a feladathoz. Mi az erő fizikai, lelki, vagy belső erő-a  szeretet erejénél nincs nagyobb erő. Megoldást, sikert, győzelmet jelent Ha ez a kártya jelenik meg: már ott tartunk, hogy feladjuk, mert sehogy sem jutunk előre. Ez arra utal, hogy bízzunk magunkban és készen állunk kompromisszumot kötni, meg fogjuk kapni, amit akarunk. Komoly megjelenésű, határozott. Jó meglátásokkal, intuíciókka
Kapcsolat terén: itt is megjelenik a szenvedélyesség, mely ugyanúgy jelezhet pozitív, mint negatív megéléstis. ( környező lapok)

12.  Akasztott ember
Valóság lapja
Vízöntő Uránusz , v Nap a 12. házban
Új látásmód megtanulása, régi magatartás minták feladásának szükségessége.
Ebben a helyzetben a saját akarat minden formája lehetetlenné vált. Saját megmerevedett magatartása tartja béklyóban, elvesztette bizalmát saját intuíciójában, minden kilátástalannak tűnik
Ám ebben a kiúttalan helyzetben történhet meg a csoda!  Szembe kell nézni az újjal és elengedni a régit, kitörés a merev magatartás mintákból.
Kéztartás a belső összpontosítást szimbolizálja Ha ez a lap felbukkan, válaszúthoz érkeztünk !  Pozitív, izgalmas lap! Döntenünk kell, vajon visszalépünk, vagy  még elkötelezettebbek leszünk a jövő érdekében? Itt a lehetőség hogy mélyreható elemzéssel megváltoztassuk világnézetünket és  életünket. Várakozás, elakadás, passzivitás, próbatétel.   E passzívitás időszaka jelezheti a betegséges időszakot is !Te magad hoztad magad ebbe a helyzetbe, azért hogy más szemszögből nézd. Zavaros az életkörülményed, zavaros a lelked, ezért fordulj befelé

13.  Halál
Valóság lapja
Skorpió, Plútó, Szaturnusz a 8 házban
Lezárás, befejezés, belenyugvás, általában egy életperiódus vége, az élet törése, melyet egy újjászületés, újrakezdés fog követni.
Felül kell vizsgálnunk azokat a nézeteinket, melyek nem sajátjaink, hanem a szüleinktől, tanárainktól, környezetünktől vettünk át. Ugyanakkor  a saját  elképzeléseink által kialakított elveinket is vagy át kell formálnunk, vagy meg kell tagadnunk, hogy az újat ki tudjuk alakítani.
Változás lapja ! Arra utal, hogy természetes  változás vette kezdetét, melynek még nem is vagyunk tudatában, pedig eljött az idő a cselekvésre, ha még fájdalommal jár is a folyamat.- követi a megváltás
Nagy lelkiismereti katarzis, válság, megújulás, a múlttal való leszámolás, felszámolás Lelki traumából ki tud sarjadni az új élet
Pozitívum: hit és erős akarat, hogy meg kell változtatni az életet.
Engednünk kell, hogy feltörjön bennünk a szomorúság és az emlékek sora. Időt kell szánni a bánatra, mielőtt továbbmegyünk.


14.  Kiegyenlítődés
Mértékletesség
Valóság lapja
( Művészet)
Szűz- vénusz,:  harmónia, kiegyensúlyozottság, higgadtság, lelki béke.
Egy magasabb szintre lépés, mértéktartás, a vágyak és lehetőségek közötti középút megtalálása, a józanság. Ellentétek kibékítése, kiegyensúlyozása, belső átalakulás, transzformáció, minőségi változás, kreatív erő.
Erőt ad, alkalmazkodóvá tesz és mérsékel. AZ egészség és a lelki egyensúly érzését tudjuk megélni, ha szeretjük önmagunkat és harmonikus összhangban élünk a környezetünkkel.
Pozitív- negatív ellentéteket megpróbálja összehangolni. Ő már végigjárta az alsó két fokozatot. Eljutott a magasabb frekvencia határvonalára  és képes arra, hogy az elé táruló negatív hatásokat átalakítsa pozitív eredménnyé.
Saját harmóniád megőrzésére összpontosíts, és csak lényeges kérdésekről bocsátkozz vitába.
Kapcsolat terén:  Előnyös ismeretségek, barátságok, kedvező kapcsolatok
Szeretetteljes vonzalmakat és örömteli kapcsolatot is jelezhet


15. Ördög
SZELLEMI SZINT
Világosság és sötétség lapja Skorpió Mars Bika Vénusz
Tudatalatti elfojtott energiái, a bűneink felismerése, és az elfojtott indulatok
Mars: a teremtő energia ábrázolása a legnagyszerűbb, legférfiasabb formájában. Életerő, öröm, humor, érzékiség, nemiség Mindig ügyes, tehetséges embereket jelenít meg, akik szeretik a pénzt és tudják, hogy kell felhasználni, becsvágyók, nagy vonzerővel rendelkeznek. Poz.: nagy hatalmat, gazdagságot, rendkívüli tehetséget ad  Tanuld meg vágyaidat kezelni !  Vágy  tesz rabbá, mert ezen keresztül lehet irányítani. Nem szabad elfojtani, mert vágyaink segítik feladataink megoldását. A megélés szintjét lehet irányítani, magas szintre kell helyezni- előbb a cél kell! Ember csak olyan mértékben képes élvezni az éltet, amilyen mértékben megtanul „látni” azaz tudatossá lesz. Legyőzi az anyagi világot, anélkül, hogy úrrá lenne rajta.  Kapcsolat terén:  Összeláncolt pár – pusztító kapcsolat, vagy kevés önbizalom – úgy érezzük, nem érdemlünk jobbat.  Sokat ígérő kísértés, a tűzzel játszunk. „az őrület rövid, a megbánás hosszú”.  Kapcsolat lelki bonyodalmai, lelki függőségei, élvhajhászat, zsarolás ( rosszra csábít. Veszélyes szenvedély.)


16. Torony

Világosság és sötétség lapja
GJ- Szaturnusz, Plútó
Beszűkült látásmód, élethelyzet összeomlása, az utolsó gát áttörése, a lélek börtönéből való kiszabadítása. Egyfajta megszabadulás a  földi kötöttségektől, ami az isteni uralkodóvá válás elengedhetetlen feltététele
Plútó: iszonyatos energiát tartalmaz, mindent megsemmisítenek amihez ragaszkodni próbálunk. Mélyreható belső transzformáció, gyógyulás, a régi lerombolása helyet teremt az újnak.
Gyógyulás, megújulás, önismeret. -A kátyúba jutott kapcsolatok és szituációk felszámolása A gyógyulási folyamat kezdete
A vélt biztonságunk elkezd inogni, a szépen felépített valamibe beüt a villám, ahonnan menekülni kell! Hirtelen, megrázó felismerést mutat, mely átalakítja életünket. felkészülhet a tragédiára, de ki tudja védeni
Kapcsolat terén: egy áttörést jelez, egy megkötött biztonság utáni vágyból maradtunk a kapcsolatban és most érezzük, hogy börtönünkké vált. Ugyanakkor azt is jelezheti, hogy a hideg, merev, megközelíthetetlen viselkedési  formánkat  valami mélyen megérinti és új kapcsolat lehetősét fogadjuk.


17.  CSILLAG
 Világosság és sötétség lapja
Vízöntő- Uránusz  kH  

Remény a bölcsesség és mélyebb összefüggések felfedezésének lapja. Nyugalmat, erőt, bátorságot és életkedvet ad. Olyan dolgokat indítunk útnak, melyek a jövőbe nyúlnak és  Örömteli sikereket  ígér.- Reális álmai valóra váltásának lapja, remény, ösztönzés és hirtelen megvilágosodás Ígéret szimbóluma.  Hosszú távú tervek Ha a befogadott sugallatokat önző hajlamokkal vegyítjük, pusztító lehet. ( lelkesedésből-fanatizmus, inspirációból – ábrándkergetés ) Álmainknak a valóságban kell gyökerezniük és az általunk megszerzett bölcsességen és tapasztalatokon kell alapulniuk - Kapcsolat terén:  Boldog és stabil jövőt ígérő kapcsolatot jelez. Kapcsolat jó csillagzat alatt áll. Jelezhet :   Egy nagylelkű, jóságos asszonyt  Egy szerelmes nő,  Analógiája: jó szerencse, védelem, szerelem, Alkotónak és művésznek Ragyogó egészség

18. HOLD
Álmok és tettek lapja

Hold a Skorpióban -  lélek mélységeinek tudása, lélek titokzatos világa Rák analógia :  érzelmek, a nő, anya, a szülés, befogadás és termékenység, nőiesség,  képzelő erő, tömeg, népszerűség,  ingadozás,  passzivitás, a visszavonultság, a hirtelen zavarodottság,  Szembenézés a tudatalattival, új tudati szint küszöbe  Hold sugallja, hogy álmaink, képzeletünk világa most közelebb van a valósághoz, mint az ami körül vesz bennünket. Engedjük, hogy belső csillagunk vezessen egy ideig, újfajta megértéssel és tisztánlátással térhetünk majd vissza a valóságba. Szólhat : terhességről, termékenységről , kötődés az anyaképhez . Nő, anya, tömeg, Legtöbbször a kérdező bizonytalanságát, ingadozását jelenti. Hallgasson ösztöneire Jó lap a népszerűség, siker, hírnév szempontjából. Művészetekről, alkotó munkáról van szó, szerencsét hoz, alkotó ereje növekszik  Sötétség, titkok, kábultság, túlzott izgatottság. - Kapcsolat terén: Vállalja fel érzéseit, de álmai, elképzelései a realitások talajára épüljön. Ha álmodozó, romantikus, vágybeli érzések és légvárakat épít  – bizonytalanság és félelem. Féltékenységgel és sebezhetőséggel kell megküzdeniük


19. NAP
Álmok és tettek lapja

A világosság, a tudás, a beteljesülés kártyája melegségről szeretetről, bizalomról, sikerről szól.   Lélek fejlődésének utolsó lapja  Halak Nap : egységről szól Nap: hatalmas, tiszta, kreatív energia, derűlátás, öröm és a világban elérhető siker.  Szeretet, nagylelkűség, személyes sugárzás, siker. ( megtalálja párját, v. képesség, tudás, foglalkozás) Felszabadult párkapcsolat jelképei. Minden pillanatban élvezik és megélik a beteljesülést. A vágyott cél nem a jövő, hanem minden itt és most van  és minden jó.  Ez a lap utalhat: apa, oltalmazó, bizalmat  teremtő férfi képére. Nagyon pozitív lap, mely mérsékelni tudja bizonyos  lapok  negatív hatását. A Nap arra ösztönöz bennünket, hogy teljes fényünkkel azaz egész lényünkkel ragyogjunk. Legyünk igazak, akkor megszépülünk. Szerelmessel a Nap szerencsés találkozás, Mindent elsöprő szerelem, ha Pápa jön utána, házasság, együttélés,  Ítélettel társadalmi sikert, Világ mellett hírnév, külföldi siker.  Ha bánatosak vagyunk, erőt és bátorságot ad !


20. ÍTÉLET
Előrelépés lapjai

Feltámadás, megbékülés és szellemi megújulás  Megszabadul a haláltól, számadást vet életéről, ez a megmérettetés szükséges a továbblépéshez- az örökléthez.  Megmérettetés, az Isteni ítélet lapja, nagy változás, újrakezdés, egy új dimenzióba kerülés. Megújulás, változás, egészség, bajok nélkül. Valamilyen erős hatásra dimenziós, karakterikus változás  Megbékülés és a szellemi megújulás lapja , gyakran a végítélet szimbólumaival ábrázolják. cél: elérem amit célul tűztem ki.  Befejezett tevékenységet jelent. A múlton rágódás meggátolhat a továbblépésben. Meg kell próbálni egy helyzetet megoldani, még akkor is ha be kell ismerni, mi voltunk a hibásak. Nem tudjuk visszafordítani a múlta, de tanulhatunk tévedéseinkből.  Mások iránt is tanuljunk meg elnézőek lenni.  Ha az Ítélet jelenik meg, talán egy elhalasztott lehetőség miatt bánkódunk – le kell zárni a múltat és indulni előre.


21. A VILÁG
Univerzum
Harmonikus, erős kártya. Mind a  4 elem jelen van. Bárhol jelenik meg, segít. Korlátlan lehetőségek lapja, ami mozgásé – mutathat utazást is- vagy azt hogy nyitottak vagyunk az új dolgok iránt.  Megvilágosodás- újjászületés,, világra hozatalt, kiteljesedést mutat. A múlt már elmúlt, a jövő még nincs jelen. Te vagy a világ, a világ része, a világ is részed,Le kell tenni az ego-t, átéled az egységet a tökéletességet. Látóterünk kitágul, meglátjuk magunk előtt az utat, magabiztosak vagyunk, hogy megszerezzük, amit akarunk.  A teljesség, beteljesülés, siker, harmónia, a nő és a férfi összeolvadása, a Nagy Mű befejezése, diadal. Szabadság, beteljesülés, boldogság. Kapcsolatok terén: mindig hosszú távú barátság, vagy élettársi, házastársi viszonyt jelez, mely nagy jelentőségű fejlődésünk szempontjából Nemzetközi kapcsolatainkat ápoljuk, vagy utazzunk