Asztrológia

 .::Az asztrológiáról::.           .::Táblázatok::.   (.:Bolygók:.  .: Házak:.  .: Hold-egészség:.  .:Jegyek:.)       .:: Előadások::.
 

        Bolygók
        Személyiség jelölők

       Ha ki szeretné nyomtatni, kattintson ide: nyomtatóbarát verzió

Sz
e
m
é
ly
i
s
é
g
-
j
e
l
ö
l
ő

 NAP  A
Tűz,Ffi, + aktív

     5.h
Vasárnap

Cél, amivé válni akarok, Tudatos Én, Vezető, Apa, Férfi, Fensőbbség, Életerő, Főnök, Minden élet középpontja, az egyéni Én megjelenése

 HOLD B
Víz, neg, Nő passzív

IV.h
Hétfő

Befogadás, alkalmazkodás, Érzelmek, ANYA, Nő, gondoskodás, alárendeltség, Nép,

MERKUR C
lev.Poz,ffi-nő, aktív

3.h
6. h
szerda

Kommunikáció, Minden ami közvetítés, tapasztalás (hallás,beszéd..) mozgékonyság,  Értelem, Logikus ész , ismeretszerzés Tapasztalás, hogy kerülsz kapcsolatba a tudattalanoddal, olyan a látásmódod, amilyen a merkurod

 VÉNUSZ  D
Föld,neg,női passzív

 2.h
VII.h.
Péntek

Harmónia, szépség, ízlés, nőiesség, Érzelem, szerelem, kapcsolatok,Művészi érzék-hajlam, Szereti az igazságot, tele van optimizmussal.Szeret      magasabb oktávja  +  ; Fortuna – kis szerencse Vénusz probl.: nem tudja magát elfogadni

MARS  E
Tűz,ffi,neg
Passzív

 1.h.
8.h.
Kedd

Erő, akarat, Férfi,   Anyagi ösztönök, hajtóerő és vágyak uralkodása a szellem felett. Hódító szenvedély, Kezdés, Sport  Szexualítás:   ahogy vágyod,    ahogy csinálod Meg kell tanulni erőinket kezelni.

 

S
O
R
S
-
J
E
L
Ö
L
Ő

 

JUPITER  F
TŰZ,Ffi,Poz
Aktív

 9.h
12 h.
csütörtök

Bölcsesség, erős belső erő- lélek energiáival a test az anyag fölé emelkedik . HIT= biztos tudás, morál, Belátás, elfogadás,  Nagy – Szerencse és jólét,  Jog, törvény, szabadság, rend őrzője. Mindennek a kiterjedése Mi a feladatod  Életművész , nagy önbizalom és öntudat

G
SZATURNUSZ
Föld, neg.ff,
Passzív

X.h
11.h
Szombat

Karma –kötelesség, Szorgalom, Gátlás, Korlát,  Keret, Idő, Öregség, Tanító, Idő ura- földi élet határa, Sorsfordító, akadályozó, Mindent korlátoz,- fegyelem, szorgalom, kitartás Küszöb őre  Alázat: -gerinc, térd

 H
URÁNUSZ
Lev. Poz, Ffi,
Aktív

 11.h

Korlátlanság, szabadság, függetlenség, másság, újítás, magasabb szellem- megvilágosodás, felelőtlenség, nyitottság, Hagyományok, Forradalmár – mindig megváltoztatja az életed, korlátok ellen fordul

 NEPTUNUSZ
Víz, női,neg
Passzív

12.h

Egyetemes szeretet, áldozatkészség , Illúzió, Megváltás, Érzék feletti érzékelés, Spirituális fejlődés, Művészet, Zene, Tánc  Tiszta erkölcs,

Felelős minden tudatállapot változásért- drog, cigi, alkohol

J
PLÚTÓ

  8.h.

Halál, árnyék, újjászületés, Hatalom, Válság, önfeladás, Átváltozás, Legmélyebb tudattalan, elszántság, lendület Kegyetlen, romboló, féltékeny  

Minden bolygó az urán keresztül nyilvánul meg, mégpedig úgy, hogy a jegy és a ház helyzete mutatja

           Házak
          Sorseményeket fejeznek ki

  

 I.

  

 E

 G

 O

I.
Kard v.sarok
Élet

 Akarat, Én vagyok, Világ felé mutatok- személyiségem
Személyiség az EGO kifejező, Élet karma –amit előző életeinkből hoztunk magunkkal
 Veleszületett – ill. Gyógyíthatatlan betegségek háza 

2.
követő
cselekvés

 Cselekvés- Miért csinálod ?  Nekem van ; Birtokló tudat, megszerzés eszközei, adottságai, Milyen viszonyod az anyaghoz- tested, evés
Anyagiak, ingóságok , pénztől való függés, szép ruha, anyag fizikai kapcsolata   

3.
hanyatló kapcsolatok
 

Környezet  kommunikáció, közvetítés, beszédkészség- gondolkodom, hogyan tanul beszéd és íráskészség ( beszédzavarok) kapcsolatok- testvérhez, szomszédhoz,rokonhoz, környezethez viszony, közlekedés, tanulás, tanítás, iratokkal való kapcsolat
NÉV

 

 II.

 

M

Ú

L

T

IV.
kard.v sarok
megpróbáltatás

Család

 Gyökerek – ffi- APA ; Lakás, ház, Otthon - család, felnőttkorod és gyermekkorod, indíttatás, életvég, öröklött betegségek  

5.
követő
élet

Vágyak, szerelem, női termékenység -gyermek, teremtés, vállalkozás kreativitás, önkifejezés, művészetek, tehetség, alkotás háza Élet örömei, érzelmi és szerelmi élet, el nem ismert kapcsolatok Szerencsejáték- nyeremények

6.
hanyatló cselekvés

hogyan csinálod ?
Szolgálat, munka és kötelesség. Milyen adottságokhoz és kötelezettségekhez kell alkalmazkodnod, Alárendeltekhez, munkatársakhoz való viszony Születendő  karma:  ez élet során  életmóddal létrehozott betegségek 

 

IV.

 

B

e

f

o

g

a

d

ó

VII. Kardinális v. sarok
kapcsolatok

Miért -Párkapcsolat-TE;
 - amivel jogi kapcsolatba lépünk, Társulások-üzleti, társa-dalmi viszony. jelzi a támogatásokat, ellenfeleket,  külvilágból jövő események innen jönnek  - baleset polgári perek háza, jogi viták, konfliktusok

8.
követő
megpróbáltatások 

Halál- miként, hogyan éled meg ?  Átváltozás, árnyék – tudattalanság  pszichológia, amiről le kell mondani, hogy újjá szülessünk; szexualitás, műtétek, súlyos betegségek, Örökség, hagyaték, -külvilág  pénze Ezotérikus hajlam

9.
hanyatló
élet

HIT – élet megértésének háza, Vallás, világnézet, filozófiai gondolatok politikai adottságok, erkölcsi és etikai normák, Szellemi út- magasabb tanulmányok Külföld- utazások   Unoka háza

 

IV.

 

J

Ö
V
Ő

10.
kardinális v. sarok cselekvés

Hol csinálod? 
Cél- mi felé mész- karrier , elismerés, bekövetkező emelkedés – bukás, elismerés, közönség előtti szereplés, Nemzeti hovatartozás ANYA—val kapcsolat

11.
követő kapcsolatok

Segítségek, barátok –mecénások, segítők. Szabadság és barátság Szabadidő, hobby, Korlátok-tabuk legyőzése, Társadalmi lehetőségek Beteljesült vágyak 

12.
hanyatló megpróbáltatások

Én és Te összeütközése, nyilvánosságtól való elzárkózás, Kórház, zárt intézet, börtön lehetőségei, Magány, titkos kapcsolatok és ellenségek, titkos szerelmek betegségek háza, Okkultizmus háza , büntető perek  EGYSÉG háza ,  Vizsga háza