Asztrológia

 .::Az asztrológiáról::.           .::Táblázatok::.   (.:Bolygók:.  .: Házak:.  .: Hold-egészség:.  .:Jegyek:.)       .:: Előadások::.
 

Előadások
Ezen az oldalon hat előadást talál, négyet az archetípusokról:
.:: Föld:.    .:Víz:.   .: Levegő:.   .:Tűz:.
Illetve további kettőt:
.:Az asztrológia mint sorselemzés:.  illetve  .:Ismerjük meg gyermekeinket az asztrológia segítségével:.

A címekre kattintva elolvashatja az előadásokat, vagy ha nincs kedve egyszerre elolvasni mindet, vagy ha egy  internet-kávézóban van illetve percdíjas internetet használ, akkor töltse le az előadásokat egyben:
letöltés

Archetípusok: Víz

Víz az érzelem, az emberi lélek szimbóluma
Ahogyan a tenger felszíne sem sima, úgy a víz elem is ezerarcúan mutatkozik meg az emberben, ő az átváltozó művész, aki minden nap másként jelenik meg.
Gazdag fantáziájú emberek, akiknek képei a tudattalan gazdag világából törnek elő.
Képletesen a víz felett felszálló pára, amely a lélek mélyből felemelkedik a „víz tip” ember tudatában, hogy ott intuíció, megérzések, költemények, v regények, ötletek formájában megnyilvánuljon. Ez A művészet eleme, akik lényük legbelső részéből merítenek és a lélek hangulatait számtalan alkotásban –vers, zene, festmény, táncművészet, előadóművészi tev.
Ez a nagyfokú érzékenység – melyhez a víz tévedhetetlen mélyre hatolása társul, olyan művészt hoz létre, aki lelkének útját olyan döbbenetes formában tudja leírni, hogy mi csak ámulni tudunk annak nagyszerűségétől, szépségétől, de egyúttal némi képet kapunk a lélek mélységeiről is.

A víz elem mélyebben és pontosabban át tudja érezni mások érzéseit, gondolatait, mint bármelyik más elem. Ezért olyan nagy segítőket, terapeutákat ad a világnak, akiket „megsebzett gyógyítóknak” is neveznek,(az lehet sámán, aki előzőleg megsérült és meg tudta magát gyógyítani megtisztítja önmagát. !! ( …. )
E belső erő ismerete és a gyógyuláshoz szükséges fáradozás és idő teszi a víz embert mások számára az élet vizévé.
- A tűz, bátorságot és reményt önt a betegekbe
- A Levegő, hűvösen, részvét nélkül okos, technikai megoldásokat javasol
- A Föld pedig kézzel fogható, gyakorlati segítséget nyújt
- A víz, aki képes olyan közel kerülni a szenvedőhöz, hogy valódi vigaszt adhasson neki, mivel saját tapasztalatai alapján mélyen megérti a másikat.
A Nap tüze felmelegíti a vizet, akkor elhagyja mélységeit és felemelkedik a magasba. Ez a melegség közvetíti a könnyedség érzését, mely a magasba emeli. Víz hosszan eltud időzni ebben az emelkedett érzésben, - egyszer azonban eljön az idő, amikor a felhők eltakarják az eget, nehezek és sötétek lesznek, majd a földre zúdulnak- azaz a víz ember számára kellemetlen és unalmas földi valóságba.
Tény, hogy emelkedett korszakaiban hajlamos a dolgokat egyoldalúan, saját szemszögéből, rózsaszín szemüvegen keresztül nézni, míg a valóság vissza nem hozza. (szerelem)

A víz határtalan- ahol úgy tűnik, hogy mégsem, ott ezek a határok mindig mozgásban vannak! A víz ember számára ezek a határok egyáltalán nem meggyőzőek melyek a föld ember számára magától értetődő és mozdíthatatlan.
Legnehezebb - Nem tudja kijelölni határait- az igazi szabadság nem az, hogy azt csináljuk, amit akarunk, hanem hogy szabadon és önként választjuk meg korlátainkat, kereteinket !!

A víz mindig addig folyik, míg ellenállásba nem ütközik. Akkor kikerüli, egy pillanatra megáll és azonnal alkalmazkodik, összegyűlik és ott marad. A víz embernek szüksége van a másikra, annak határaira, hogy ne folyjon szét és azért hogy támaszt és biztonságot adjon neki. Ezért ösztönösen keresi a másik embert, aki védi őt, vagy egy csoportot, ahol védettnek érzi magát. „ a fő, hogy ne legyek egyedül” – függőségig is mehet, neg - v poz.
Érzékeny ember sérülékenyebb, mint a többi. Ez a magyarázata a víz ember sok félelmére, hiszen minél többet érzékel, mint mások, több mindentől fél is. És ezért mindig arra törekszik, hogy védje magát a külvilág veszélyivel szemben.

A víz csak látszólag olyan ártatlan, hogy minden ellenálláshoz azonnal alkalmazkodik, és ott is marad. Minden határt, ellenállást gigantikus engedékenységével alámos, körülmos, átmos és a következő nagy hullámmal magával ragad – csak a nagyon kemény sziklák képesek ellenállni az állandó nyomásnak. (lassú víz partot mos, A csepp is kivájja a sziklát )
Víz ember nagyon nehezen tudja lezárni magát, és „nem”-et mondani, részvétele és együttérzése is határtalan. Sok mindent magára vesz, ami nem az övé és fel is dolgozza.
A VÍZ mindent lemos. Megtisztítja ami piszkos, és leöblíti. Ő nem ítélkezik és nem értékel, hanem részvéttel van a másik iránt, vigasztalja és megérti. – „lelki szemetesláda” – meghallgatja mások baját és magára is veszi gondjait, míg a mások, elmondta, és el is felejti
A víz mindig különösen mozog – felületesen szemlélve teljes mértékben következetlennek tűnik, mely mindig azt az utat választja, ahol kevesebb az ellenállás. Látszat azonban csal: nagyon is következetes !! mivel semmi sem tartja vissza attól, hogy végig menjen előre meghatározott útján. Viszont nem céltudatosan, hanem inkább kerülő utakon éri el célját.

Néhányan - hagyják magukat sodortatni – teljesen ingatagok ( örök áldozatok, folyton panaszkodók, magukat sajnálók, ás sajnáltatók, akik állandóan sopánkodnak, mégis az „igen,de” felkiáltással elutasítanak minden segítséget.
- másik viszont saját hajlamaikat követik: szabadon úszkálnak, örvénylenek, hullámzanak hajlamaikban, amíg egy új medencében meg nem nyugszanak ismét.

A víz mindent felvesz, és a maga idejében vissza is adja ( számos dolog évszázadok óta a víz alján, aztán váratlanul a felszínre bukkan. De vannak olyan dolgok, melyeket csak rövid ideig őrizget !
A LÉLEK is ennek megfelelő időpontokon, fantáziákon, intuíciókon keresztül közli képeit.
Minél tisztább és finomabb a lelke, annál tisztább látomásai, álmai, mediális képességei vannak.
A legjobb érzékű pszichoterapeuták,

A víz nem mozog saját erejéből. Addig áll egy helyben, míg a levegő ki nem szárítja, vagy a föld be nem szívja – tehát idegen erők mozgatják.
Külső – legszívesebben égi- benyomásokat fogad be, és válaszol rá a maga módján. Mely impulzusok hatására keletkeznek benne azok a képek, melyek aztán elbeszélésekben, versekben, zenében, festményben és más művészeti ágban öltenek alakot. J.S.Bach, F Schubert, M Ravel,
Beatles- George Harrisont, Elton Johnt; Michelangelo –halak, Giacomo Casanova –csábító, behízelgő.

RÁK:
Kardinális – az aktívak, saját motivációval rendelkezők, általában törekvők- sok bolygó e jegyben , nyugtalan természetű emberek –
Érző, érzékeny, sérülékeny, alkalmazkodó, ragaszkodó, romantikus, erős képzelőerő, beleérző képesség, ragaszkodik otthonához, családjához , változó hangulatú- hangulatember
- erősen kötődik anyjához, gyakran egy életen keresztül ragaszkodik gyermekkorához és emlékeihez. Kitűnő emlékezete van, kötődik a múlthoz, érzéke van a történelemhez, a hagyományokhoz A kihangsúlyozott jelen a különleges, mely a múlt eseményeiből és szereplőiből táplálkozik. – így éri el életében a folytatódás érzését: azáltal, h tudja honnan jött, azt hiszi azt is tudja, hová megy. Környezettel, és főkényt szeretteivel szeretteivel való mély, belső azonosulás mindig jelentős szerepet játszik életében. (II.negyed)
Szívesen gyűjtöget, emléktárgyakat, képeslap, ruha, melyek bizonyos melenkolikus hangulatokat idéznek fel benne.
- vagy elbűvöli a hazához való kötődés – letelepedik, nyugodt, házias, engedelmes,
vagy inkább gyökértelen, szeszélyes, különc,- hullámzó kedélyű, állhatatlan, kiszámíthatatlan, félénk, egocentrikus, magának való, babonás, gyermeteg, határozatlan, duzzogó, könnyen megorrol, nehezen felejt

TÉMÁJA, motivációja:
A Rák a befogadás, fogantatás jegye. Női-passzív, befogadó, olyan ösztönzésre vágyik, mely képessé teszi az aktivitásra. Benyomások befogadásával alkotó folyamat jön létre, azaz valami elkezd kibontakozni. Ezen a táptalajon valami őj keletkezik, mely különböző területeken nyilvánul meg, ( lehet zene, festmény, szakács költeménye )
Erős érzelmi beállítottsága arra ösztönzi, hogy biztonságot keressen, ami elsősorban lelki –érzelmi védettséget jelent – fontosak a kapcsolatok.
CÉLJA Érzelmi világ sokféleségének, gazdagságának, változékonyságának megtapasztalása.
Bármi is történje, az számára összefügg az érzelmekkel. És ha közelebbről megnézzük, az érzelmek tűnnek a legmegbízhatatlanabbnak. Semmi sem olyan, mint ezelőtt egy kis idővel (Hold és a szabó)
A rák is keresi az érzelmi állhatatosságot, melyet ő a lelki egyensúly megtalálásában éri el.
TANULÁSI Feladata: önállóság és cselekvés:
Tény, h a gyermekkor és az anya különösen tartós és erős benyomásokat tesz a rák jellegű ember életére, mégpedig jó és rossz értelemben egyaránt. A Ráknál különösen a korai gyermekkor határozza meg, hogy biztonságos, jóindulatú helynek határozza meg a világot, vagy nem.
Egy tökéletes anya, aki mindent megért, megbocsát, aki szavak nélkül is ért és végtelen gondoskodó szeretet tud nyújtani - többnyire tudatos ideállás válik számára. Megpróbálja ezt a tökéletes anyát- aki nem értékel és mindent elfogad – a saját magatartásába beépíteni. – ők alkalmasak terapeutai, tanácsadó, de gyakorlati gondoskodói, anyai foglalkozásokra.
Bár elsősorban az érzelmi kötődés jelenti számára a biztonságot, ugyanakkor az anyagi biztonság is sokat jelent számára. Gyakran vannak egzisztenciális „félelmei” siránkozik …van mit aprítani ..

Sok rák legbelül az anyai ölet keresi, mely leveszi vállukról az élet terhét. Ez igen rejtetten történik – Rák jellegű emberek életében különböző szinteken, de mindig megismétlődik az anyától való elválás folyamata. Anyán kívül vannak olyan emberek, v intézmények –egyház, cég, egyesület . melyek bizonyos mértékig pótolják a védettséget.
A valahová tartozás, és a megértés vágya megnehezíti, hogy nyíltan kifejezze mérgét és dühét. Megoldás a finom manipuláció – észrevétlenül ösztökéli, amit ő szeretne.

Rák mamák – fiúk nem tud leválni, elveszi a fiú önállóságát, mindent megcsinál helyette.
Édes kása : a tápláló anyát jelképezi, aki nem tudja fékezni anyai ösztöneit és túltelített érzelmeivel
mindenkit fojtogat.
Rák mama : tisztaság mánia

3. szint: együttérző: Gondoskodó szeretet, az emberekkel való törődés, felelősségvállalás kényszere jellemzi.
2. szint a MEGhátráló: Az óvatos kivárás jellemzi. Nem megy bele a kockázatokba, várjuk majd az idő megoldja, nem lehet nógatni. Nem mer dönteni, mert mi lesz, ha rosszul dönt ?
1. Uszító: Szükség legyen rám !! Mindenre féltékeny, aggódás, mindig fél, kivetít – hajlamos az álomvilágba menekülni

RÁK : mell, - mellkas – gyomor -máj , emésztőrendszer, bélcsatorna
Hold: nyálkahártya, emlőmirigyek
- Otthon és a család problémáját mutatja, Nem érzi, hogy szükség van rá.

SKORPIÓ
Szilárd – akaratos, el van szánva arra, hogy pozícióját vagy vágyait minden élethelyzetben fenntartsa.

Alapos, komoly, mélyre hatoló, mély érzésű, szenvedélyes, ösztönös, erős akaratú, törekvő, hatékony, hűséges emberek és dolgokhoz, áldozatkész,
Jellemző rá az önfegyelem, mindenek előtt az önmagával szembeni igényesség.

Rendkívül szélsőséges: vagy mindent, vagy semmit, a mélységek és magasságok megélése, a céltudatosság. Mindig a dolgok mély értelmét kutatja. Semmit nem tud úgy csinálni, hogy meg ne kérdezze: miért?
Titkolózó természetű; ha nem akar valamit elárulni senki sem szedi ki belőle.
Nehezen fejezi ki bánatát, felindulását, dühét, de még a szeretetét is. (Skorp. Hold )
– Ha a visszafojtott érzések felszínre törnek, elnyomják a józan ítélő képességet is ! Feladat, h próbája meg szavakba önteni érzéseit,
- Minek mondjam, hiszen úgy sem értik, v nem érzik, hogy én mit érzek v mit akarok mondani, és ugyanebből a gondolatmenetből adódóan fél attól, hogy nevetségessé válik ami által a magányosság felé tart.

Finom érzésű, érzékeny, sérülékeny a keménység és a nyugalom mögött, hallgatag. Kissé önmarcangoló
Úgy érzi, hogy nagyon sok energiát ad, de nem kapja vissza. Élvezi a szenvedést – de erős regenerációs képessége van
Intenzíven megérzi az élet rejtett oldalait, bizonyos hatalomra tesz szert mások felett. Nagyon nehéz bármit is elrejteni detektív ösztöne, mélyreható megérzései elől. Szinte a gondolatok, vagy a kiejtett szavak mögé lát. „ Tekintete a vesémig hatolt tekintete, vagy belelát a vesénkbe” -szokták mondani az ilyen típusú emberekről.
Egy fölöttes dolgot akar szolgálni, el kell köteleznie magát egy eszmének, vagy elképzelésnek, ahol többről van szó, mint a személyes biztonságról. Bizonyos értelemben önmagát áldozza fel, hogy eleget tegyen az eszmének. Szinte vonzódik a válsághelyzetekhez, hogy titkok, kihívások megoldásával teljesítse elképzeléseit.
Ragaszkodik elképzeléseihez, -tűzön, vízen keresztülviszi - akkor is, ha az távol áll az igazságtól.

Skorpió annak a hajtóerőnek felel meg, mely feláldozza az egyént egy nagyobb egész – család, faj, csoport – fennmaradásáért, azaz a dolgok javára történő egyéni áldozat eredeti eszméje. Gyakran tűzön-vízen át megy, hogy megvalósítsa elképzeléseit.
Skorpió jellegű emberek természete kettős:
- egyrészt vágynak a földi élet élvezetére és megtapasztalására, az érzékeken keresztül kötődnek az élet anyagi oldalához.
- Másrészt erős vágy él bennük az önfeladásra, a megszabadulásra és megváltásra, amely gyakran a spirituális, okkult dolgokkal, ill. a halállal való foglalkozáshoz vezet (altatás, műtétek, orvoslás) A tapasztalat végső határainak keresése.

Mélyreható változásokon megy keresztül – az önmaga mélységeibe való leszállás, ösztöneinek, tulajdonságainak és vágyainak megismerése, amelyeket eddig nem élt meg.
Beállítódottsága: „Legnagyobb győzelem a magunk felett aratott győzelem.”- egy ügyért az önfeláldozásig, az önpusztításig képes elmenni.
Ha úgy érzi, hogy nem tud megfelelni az önmaga által előírt magas elvárásoknak, ha csalódást érez, ne büntesse magát azzal, h önpusztító magatartást ölt fel: készszeres szerencsejáték űző, halálra zabálja magát, alkohol, kábítószer (inkább versenysport, tenisz, fallabda, boksz, autóverseny, búvár, vizisport, síelés-izgalmas kihívás - veszélyes vizitúrák… )

A Skorpióban élő haláltudat, azaz tudja, hogy minden egyszer elmúlik- fél az elvesztéstől – ez vezethet a személy túlzott életélvezetéhez, azaz élvhajhászáshoz, másrészt az állandó félelem krízishez vezethet. Féltékeny !!!
Érzékeny világuk megvédésére létrehoznak egy pajzsot, hidegebbek, nem engednek közel magukhoz másokat, ahol ez a hidegség a mélységig hatol, - jégbe fagy minden – elkezdi pusztítani a lelki életet.
(neg: tele van konfliktussal, feszültséggel, önfejű, hatalomra törő, irigy, mindig eltalálja a másik sebezhető pontját és ott „szúr”) Gyűlölködő, élvezi a szenvedést, tele van konfliktussal, ellentmondásos, feszültséggel teli, bosszúálló, merev, önfejű, kényszerítő, nem toleráns, ragaszkodik véleményéhez

Tanulási feladata: tehetetlenségének megtapasztalása az élet áramlásával szemben. Megismerni a különbséget a realitás és az elképzelés között
SKORPIÓ: Húgycső, húgyhólyag, (húgy-utak részben Mérleg) felszálló vastagbél, leszálló vastagbél, Nemi szervek, gáttájék, lágyék, végbél, vastagbél Elengedés, lemondás, veszteség (székrekedés- nem mer elengedni)

Változó – jelzi a változékony magatartást, sokoldalúságot és leleményességet
HALAK :
Gazdag fantáziájú, hangulat ember, érzelmekben és álmokban gazdag, éppen ezért könnyen sérülékeny, sodortatja magát „Minden igaz, és semmi sem abszolút, az igazságnak sok arca van” – menekül a korlátozottság birodalmából,
EGYESÍTŐ : - Az egyetemes szeretet, együttérzés. A leggyönyörűbb, de a legnehezebb felérni.
Misztikus, vagy vallási elhivatottság- szolgálat.
Önfeláldozó – ha egységben vagyunk az akarat is a másiké – ha ezt nem tudod elfogadni, áldozat.
Lélek szabadsága, anyagi határok feloldása
Motivációja: a világi szenvedésektől való megszabadulás és megváltás
Ennek érdekében tudom segíteni, akinek szüksége van rá, és aki hozzám fordul
CÉLJA: igazság, szabadság és miden létező egysége. A lét értelmébe vetett hit Célja az illúziók feladása: megszabaduljon a hamis bizonyosságtól.
Álom és valóság, AZ élet, mint álom, - segítő szindróma, megváltó szindróma – képes saját érdeke nélkül is cselekedni Önfeláld….
Nehézségei vannak a mindennapi élettel. Kerüli az akadályokat. Szereti a névtelenséget, félős, pánikoló, nem tudja magát megvédeni a visszaélésekkel szemben. Rózsaszín szemüveg- elfordulás a realitásoktól. Szenvednek az élet adta korlátoktól- gyakran önpusztítók, nem úszhatnak kedvük szerint --- Legalsó szint, -gyáva - én nem bántok senkit, engem sem bántsanak. Szenvedély betegségek.
Menekül a korlátozottság világából, álom és valóság közötti kontrasztot kell megtalálnia. Nehézségei vannak a mindennapokkal és a gyakorlati élettel. Kikerüli az akadályokat
Gyakran tűnik úgy, hogy a Halak kitalál magának egy eszményt és a szerint él, ahhoz igazítja személyiségét. Így aztán nem csak másoknak hanem saját magának is kiismerhetetlen.
Annyira beleolvadhat a környezetébe, hogy szinte észre sem lehet venni, így aztán sokszor elmarad a megérdemelt elismerés. A határozatlansága, és bátortalansága az oka, amiért számos szakmai és egyéni lehetőségeit nem használja ki. Nem szabad önmagát alábecsülni, mert értékes munkát végez, de hiba lenne magát világmegváltónak képzelnie.
Nem való neki a vezető beosztás, sokkal inkább a háttérmunka. Szerénysége és bizonytalanság érzete megakadályozza, hogy kiálljon amellett, amiben hisz. Jobb ha a döntéshozatal kikerül a kezéből.
Inkább intuitív, mint elemző, bíznia kell ösztöneiben és követnie kell azokat. Tulajdon képen jobban szeret, egyedül, a saját tempójában, a saját ösztöneit követve dolgozni.
- Szeretetvágya olyan mértékű, hogy gyakran szükségtelen módon aláveti magát másoknak, és teljes bizonytalanság érzet lesz úrrá rajta. (Ezáltal ő lesz az áldozat – érzelmi, anyagi v szellemi kiszolgáltatottság).
Feláldozza saját érdekeit, h másokat boldoggá tegyen, hogy elmeneküljön a konfliktus elől „ingét is odaadná a másiknak” - Tanuljunk meg néha nemet mondani –
- Anyagi és érzelmi támogatást ad, mindenkinek, akinek szüksége van rá. Ha segíthet, elégedett. Viszont gyakran összetéveszti egy együtt érzést, a szerelemmel. Amikor a partner helyre jön, a kapcsolat felbomlik, mert már nem kell a segítsége – erősebb a nő ffi elmegy, másikat keres v iszik, ..
Nagyon nehezen tudja elfogadni, h önmagáért is szeretheti vki, ezért ha jön egy ff, aki valóban nőnek nézi, elhalmozza ajándék,…. Nem tud vele mit kezdeni ??? nem várnak tőle semmi segítséget, szolgálatot, ő nem tudja mit tegyen ! Létfontosságú, h felismerje saját értékeit, és elfogadja a tényt, hogy igenis megérdemli az örömet, a boldogságot.
Hiánya van a vitalitásból, a feszítő erőből (pl. gyengék az izületi szalagok, az izmok), gyakran határozatlan, illúziókban ringatja magát, vagy másokat
Fontos, hogy valamiből stabilitást nyerjen. Találja meg azt a területet, ahol az anyagi világban megtalálja a stabilitást. (Munkában-anyaggal kapcsolatos munkálkodás, művészi kreativitást is ki tudja fejezni.)
Betegségek: lábujjak, lábfej, nyirokcsomók, agyalapi mirigy, toboz mirigy

Neptunusz :
Ő képvisel mindent, ami az áldozatkészség- önfeláldozás, érzelmesség, misztikus és spirituális, az érzéken túli tapasztalatok, azaz akaratunk által nem befolyásolható erőket képviseli.
Talányt és kihívást hozott a tudomány számára, Az a cél, hogy kapcsolatba hozza az embereket a szeretettel és az együttérzéssel, a meditációt és az érzéken túli tapasztalatokat képviseli.
Ő a fátyol, amely elválasztja a sok síktól és párhuzamos valóságtól, amelyeket, globálisan, még nem tanultak meg feltárni.
Figyeljenek az álmaikra, figyeljék meg az ún. véletlen egybeeséseket az életükben, csakúgy mint azokat az üzeneteket, amiket „véletlenül” átadnak az útjukba kerülő emberek
Ismerjék meg a szívükben lakó Feltétel Nélküli Szeretetet.
Nyilas jegyben és I házban: A Nyilas feladata a szellemi látókör kitágítása, teljesebb szemléletmód és szociális elkötelezettség. Ennek érdekében határozott célt és fegyelmet kell találnia, hogy éles és spirituális megkülönböztető képességét tudja használni a Neptunusz erős hatására.

Ez egy folyamat, ami azzal kezdődik, hogy megtanulják értékelni a külső és a belső szépséget. Ennek következtében ösztönözve fogják érezni magukat, hogy megtanulják jobban szeretni önmagukat és - hogy mást ne is említsek – keressék a belső ellentétek kiegyenlítésének módját.
Ha megnyitja a szívét és a mindenütt rendelkezésre álló kozmikus energiával táplálja, végül rá fog ébredni, hogy mindennel kapcsolatban áll és együtt vibrál mindennel, ami van. Amint eléri a tudatosságnak ezt a fokát, fel fogja ismerni, hogy a földi valóság minden eleme tiszta energia, a valóság pedig sokkal rugalmasabb annál, aminek látszik és a gondolkodáshoz idomul. Ebben nincs semmi új…
Jupiter : A nagy szerencse bolygója. A lélek uralja az anyagot. Ő mutatja meg, hogy mivel vagy képes azonosulni. Amit el tudsz fogadni, azzal kész vagy azonosulni.
Jupiter a törvény, a Kozmikus igazság. Hit, remény, belátás, elfogadás, erkölcs és morál. Jupiteri tudás ( ami a lélek átal szerezhető ) felold, kiteljesít.