Asztrológia

 .::Az asztrológiáról::.           .::Táblázatok::.   (.:Bolygók:.  .: Házak:.  .: Hold-egészség:.  .:Jegyek:.)       .:: Előadások::.
 

Előadások
Ezen az oldalon hat előadást talál, négyet az archetípusokról:
.:: Föld:.    .:Víz:.   .: Levegő:.   .:Tűz:.
Illetve további kettőt:
.:Az asztrológia mint sorselemzés:.  illetve  .:Ismerjük meg gyermekeinket az asztrológia segítségével:.

A címekre kattintva elolvashatja az előadásokat, vagy ha nincs kedve egyszerre elolvasni mindet, vagy ha egy  internet-kávézóban van illetve percdíjas internetet használ, akkor töltse le az előadásokat egyben:
letöltés

Archetípusok: Tűz

Már az ókorban elterjedt volt a négy elem modellje.
Empedoklész görög költő-filozófust tartják a négy elem tana megállapítójának. Ő jelentette ki, hogy a négy alapvető elem a tűz-víz-levegő-föld minden dolog négyes gyökerét alkotja. Ő tanította, hogy minden teremtett dolog négy alapanyagból származik.
Az a tanítás minden tudományos tan alapja egészen a XVIII. századig
Pithagorasz (i.e.570-490) már korábban hangsúlyozta a négyes szám kiemelkedő szerepét.
Pitagoreusoknak a tíz a tökéletesség szimbóluma volt, mivel az első 4 szám összege tíz, így az egytől négyig terjedő számok a teljesség részeit, minőségeit jelentették számukra.
Négyes szám további magyarázata, hogy sok nyelven Isten neve négy betűből áll

Platón (i.e.428-348) összekötötte az Empedoklész és Pithagorasz tanításait : platónikus testek
Tűz, föld, levegő, víz és a kvintesszencia
( akkori közhiedelemmel szemben állt ki a reinkarnáció és a lélekvándorlás gondolata mellett)
Már Platónnál is megtalálható az a gondolat, hogy a négy elem nem fix, hanem átalakulhatnak egymásba –víz-kővé, v pára és levegővé,

Már Empedoklész azt tanította, h az elemek helyes keveredése a jó egészség alapfeltétele, de ugyanúgy a szellemi képességeké és a lelki egyensúlyé is.
Hippokratész (i.e.460-377) az orvostudomány atyja, öröksége még ma is megtalálható, melyből fejlődött ki a négy temperamentum tana, ami a nyugati pszichológia előfutára volt.
A klasszikus temperamentum tanok, mind a különböző pszichológiai iskolák egyaránt használják a négyes felosztást a karakterismeretben és tipológiában.

Szangvinikus-Levegő –szellemi erők : változékony, ingerlékeny, lendületes, bátor (fiatal)
Melenkolikus – Föld : prűd, sötéten látó, komoly, óvatos, konzervatív, elveihez ragaszkodó
Kolerikus – Tűz : vérmes, lobbanékony, ambiciós, vágy, kihívás,
Flegmatikus – Víz: érzelem , több érzelmi nehézségekkel találja magát szemben – hidegvérű

Példa arra, hogyan jön létre az egész a négy elem harmonikus együttműködése révén:
Nézzük négy szemüvegen keresztül először egy labdát:
Föld- szemüvegen keresztül érzékien fogja érzékelni, a külső formájának minden részletét. Megállapítja, h felszíne kerek, kemény, sima, merev, és milyen színű.
Levegő –szemüvegen keresztül más ismert tárgyakhoz fogja hasonlítani, azonosságot, különbözőséget, megpróbál nevet adni, ezzel megjelöli jellegzetességét.
Víz- szemüvegen keresztül a tárgy színe átlátszó, bel lehet látni a belsejébe, és érezni lehet mindazt, amit ezzel a tárggyal csinálni lehet, érezni lehet a lehetőségeket.
A tűz szemüveg, meg tudja különböztetni a jót és rosszat, meghozza a döntést, labda jó v rossz, v értékes számára, v nem, akarja-e magának vagy nem

Ha a szemlélő arra a végkövetkeztetésre jut, h kell neki a labda, akkor a tűz elem munkálkodott
erősen. A víz elem már látja, hogyan fog játszani a labdával, a föld aggódva néz pénztárcája után, a levegő pedig arra gondol, alkudna az árából.

Itt arról van szó, hogy mind a négy típus, v mind a négy elem bennünk van, s azt nekünk kell kibontakoztatnunk.

Az asztrológia is hozzájárult a négy elem tanának elterjedéséhez.

Aki a teljessé válásban felismeri élete központi témáját és harcol a cél eléréséért, annak arra is törekednie kell, hogy személyisége mind a négy oldalát kibontakoztassa.

Asztr. mint segítség önmagunk besorolásához
Mechanikusan nem lehet kiolvasni,
Legelterjedtebb pontrendszer, bolygók értékelése a jegyekben, az Aszcendens, és az MC.
De nem veszik figyelembe a házakat.
EZ a rendszer legtöbb bolygót azonos pontszámmal értékel, függetlenül, h milyen jegyben áll, pl Mars a Kosban,(erőben van) v a Mérlegben (exilben van, gyenge) ugyanúgy 5 pont. Súlyozatlan értékelések.
Ha pl egy horoszkópban nincs bolygó a föld elemben, akkor a Szat, v Vénusz állása különösen fontos lesz, hogy ki tudja pótolni a hiányt.
Hiányzik a levegő: nincs kapcsolat, nem tud jó kapcsolatokat teremteni ? – de tud, de elsősorban az érzelmek a fontosak, és a biztonság – föld , érzem, h bízhatok benne, akkor teljes mértékben
Hiányzik a föld : nincs semmi stabilitás az életében? De van – mi adja- vénusz és szaturnusz helyzete, rákban és a IV. házban – számára az otthon és a család adja a stabilitást, nem tudja életét elképzelni család és gyerekek nélkül.
Tehát, h ki milyen beállítottságú- ismételten a horoszkóp minden összefüggéseit szemügyre kell venni.

Bennünk lévő négy elem más és más aspektusokat vesz észre. A legerősebben működő elem dönti el, hogy melyik aspektust tartja legfontosabbnak.

C:G. Jung: jobb, ha az ember meghajlik fejletlen oldala előtt, azaz egónknak alázatosnak kell lennie
Mert azon a területen nem csilloghatunk kedvünkre.

TŰZ:
Tulajdonsága, hogy lángra kap, világít, nyugtalanul lobog, gyorsan, állandóan felfelé mozog, sistereg, serceg, fényt és meleget ad.
Ezért az igen eleven embert jellemzi, akit belső hője állandó mozgásba tart. Tüze kibontakozásra az élet megélésére ösztönzi, ami egyúttal olyan hajtóerő is, ami felfelé törekszik. Ez megfelel a hatalomra való törekvésnek, és annak az erőnek, ami a tűz embert pozicióba helyezi, ahol mások megcsodálhatják, felnézhetnek rá.

Az elemek közül a tűz az egyetlen, amelyet csak az ember tud kezelni. Ennek az volt az előfeltétele hogy megtanulta, őrizni és táplálni ezt a veszélyes elemet. Azt is megtanulta, hogyan kell kis lángon tartani – ha éppen nincs rá szüksége, valamint azt is hogyan lehet szikrából hatalmas lángokat gyújtani.
Így a tűz azoknak a tulajdonságoknak a jelképe, melyek egyedül csak az embernek van fenntartva, melyek kiemelik őt a körülvevő természetből
Ide tartozik az - akaraterő – ami különbözik az ösztönök hajtóerejétől
- az eszmék megvalósítására való törekvés
- az erkölcsi ítélő képesség
Mindhárom területre érvényes, hogy a tüzet nem szabad kioltani, de azt sem szabad engedni, hogy elhatalmasodjon
Az akarat, hogy elérjük az eszményt, csak akkor hatékony, ha legalább takaréklángon állandóan működik. Ha kicsúszik az irányításunk alól, felerősödik, akkor önkény, kíméletlenség, fanatizmus lesz
Ugyanez vonatkozik az erkölcsi törvényekre is. Ha nem ég állandóan, hanem csak szalmalángként fellobban, majd kialszik – ez álszentségnek felel meg.

Az ember már ősidőkben felismerte a tűz nemzőerő ősképét a lángot szülő szikrát.
Úgy gyújtottak tüzet, hogy egy kis fadarabot bedugtak egy famélyedésbe, addig dörzsölték, amíg a súrlódási erőtől felgyulladt a tűz.
Ebből az analógiából is következtethető a szexuális energia, ezért tartják a tűzet ősi férfiúi, nemző, impulzív erőnek.
A tűz ember impulzív, és ezek az impulzusok belőle indulnak ki, Szereti a súrlódásokat, mert ezek hozzák igazán tűzbe. Ő a hajtóerő, mely mindig türelmetlenül tör előre, aki beindítja a fejlődést, Ebben rejlik az ő erőssége, nem a befejezésben – így csak sokszor belekezd a dolgokba, időnként csak a szándékig jut el és mások aratják le a gyümölcsöt.

A tűz női őrzőinek tisztának, szűznek kellett lennie. A tűz tisztító ereje megtalálható a tisztítótűz képében is, ahol a lelkek addig „főnek” amíg ki nem tisztulnak,
Emberre alkalmazva ezt a képet azt jelenti, hogy az akaraterő, az erkölcsi törvények, az eszményekre való törekvés, az isteni tűz ereje az emberben van.
A tűz ember legtisztább formája a nemes lelkű ember – Ugyanakkor ott van, mint tulajdonság az öntetszelgés, a büszkeség, az arrogancia keverékeinek különböző formái.
(az ember fejlődési szintje, egyéni erkölcsi, etikai normája határozza meg, h… mit él)
Olykor nehéz megkülönböztetni a tisztító tüzet a pokol emésztő tüzétől

A Tűz meg akar gyulladni és lángra akar lobbanni, de másokat is magával akar ragadni – ez fejezi ki a lelkesedés.
Ez feltűnően sok tűzembert emel gazdasági vagy politikai vezető szerepbe. Képesek önmagukat is fellelkesíteni, s magukkal ragadják a többieket.
A tűz emberek nagy vállalkozásokba fognak, mivel van elég bátorságuk kockáztatni, remekül tudnak nagy volumenű dolgokat szervezni.
Ha a tűz emberek a méltóság és a felelősségtudat lesz jellemző és nem az arrogancia, az öntörvényeskedés, akkor valóban nagyszerű példaképekké válhatnak.

Ebből a lelkesedésből származik a tűz ember bizakodó, optimista beállítottsága is. Pl egy zátonyra futott, v kilátástalannak tűnő dolgoknak új lendületet tud adni, képes felfedezni a rosszban a jót, legnehezebb pillanatokban bátorságot és reményt tud önteni másokba.

- Fennáll a túlzás veszélye, nézzük meg a túlfűtött állapotokat is: (nyilas) semmilyen szó nem elég, h kifejezze magát, ezért mindig szuperlatívuszokban beszél (szuper, csúcs, abszolút..)
Legnagyobb gyengéje, hogy nehezen tudja megkérdőjelezni önmagát. Miért is keresne hibát magában ? (Pl. nekimegy valakinek. Nem bocs – miért állt ott)

Meggyőződése is igen erős és ezt határozottan tudja képviselni, szikrái gyorsan lángra lobbantanak másokat és hasonló lelkesedést ébresztenek bennük is.
Ismerős a kép, hogy a tűz olyan középpont, maga köré vonzza az embereket, ezért sokszor magától értetődően elfoglalja ezt a középponti helyet. Ez az erőssége, a feladata. Fejlettségi szintje dönti el, h egy másokkal jótevő, fejlődést elősegítő középpont lesz, vagy a bosszúságok középpontja.

A tűz jelképezi az élet napos oldalát, a ragyogást, az élet szeretetét, báltorságot,
Áldás azokra, akik melegéből részesülnek. AZ ilyen ember nagyvonalú, nagylelkű, határtalanul áradó ereje van, nem kér többet, csak h saját nagyvonalúságát láthassa (indiai guru Sri Aurobindonak)
De nem minden napsugár jótékony, van melyik elpusztítja a környezetet, sivataggá teszi. EZ annak az embernek felel meg, aki gondolkodás nélkül kinevezi magát minden dolog középpontjává és megsemmisít maga körül minden más életet, ami nem az ő elképzelésének felel meg. Ő az, aki csak a szolgalelkűeket tűri meg, akik hajlandóak őt csodálni őt.
(megkérdőjelezhető monarchia XIV. lajos Napkirály „az állam én vagyok”

Tud követelőző és gátlástalanul bekebelező lenni
Lehet mohó és sóvár - mindent megragad, amit elért, és azonnal felemészti, tekintet nélkül, h utána lesz-e még üzemanyaga – önérvényesítő – aki addig van a középpontban, amig van üzemanyag, aztán továbbmegy.

A parázs ott marad meg, ahol megfelelően kezelik a tüzet. A szabadság, elsősorban az akarat szabadsága a szent számára. Ezért szabad akaratból tud csak kötődni – építse le a korlátokat nem tűrő forróvérűségét –

Minden esetben forró típus, aki nem tud hideg fejjel gondolkodni, spontán adja tudtul véleményét, különösen rosszkedvét, előszeretettel gyalogol bele mások lelki világába.
Szenvedélyesen reagál a benyomásokra, amiket viszont nem ragad meg, így nem esik nehezére vágya tárgyait cserélgetni.
Klasszikus temperamentum : KOLERIKUS
Robbanékony, apróságok miatt képes hatalmas jelenetet rendezni – ami komikusan is hathat-
A tűz ember hamar lecsillapodik, nem haragtartó – de ki tudja elviselni h a forrófejű semmiségekért üvöltözik vele.
A TŰZ ember erősségei:
Nagy önbizalma, életöröme, lendülete, amely másokat is magával ragad, és az élet szeretete.
Túlzásai között találjuk a gátlástalan egoizmus, a hencegés, a basáskodás, öntörvényűsködés, rámenőség, az arrogancia
Shiller Harang dala c verséből
„A tűz diadalmas égi erő, Az ember mégis megzabolázta, Munkára fogott melegét leigázta. Dologra terelve hasznos a hő, Ám elszabadulva lerázza láncát, Porszem az ember, mit se tehet, Ropja szilaj, gyönyör teli táncát, Harsány kacagása az égre nevet. Erőtlen az ember, győz az elem
Hiába sietne fékezni a vészt, Nincs akadály, nincs kegyelem, Ami sorra kerül, mindent elemészt.
Nem tisztelik azt a szabad elemek, Mit gőgös eszével az elme teremt.”

KOS 
- Erőszakos, elveiben és fizikailag
– Vállalkozó, kezdeményezés, szervezés
- Vértanú, elveiért mindent vállaló, a hittérítő
Energikus, lendületes, erős akaratú, lelkes, meggyőző, törekvő
Győzni akarása készteti a cselekvésre. Óriási ambíciót, és figyelemre méltó fizikai erőt fordít a célok elérésére. Nagy benne a kitűnni vágyás, Megszerezni, meghódítani mindent – életcél
Jelentős a versenyszellem, de ha belemerül, közben könyörtelenségig harcol, nyugodtan szólhatunk neki, mert veleszületett tulajdonsága az is hogy tekintettel van másokra, csak egy kicsit elfelejtkezett magáról
Nem bírja a tétlenséget, körülötte minden ízzik, nem tűri a korlátozást, a szabadság a jövő az élete, nem néz hátra, csak előre.
Ösztönös megnyilvánulások, nem kimódolt akarat

OROSZLÁN   :
Hatalmaskodó, az erőszakos - Uralkodó, hatalom mások fölött – Főpap, vezetés az úton
Van felelősség tudata és a szervezőkészsége kimagasló. A karriervágy szintén jellemzi.
A harmonikus Oroszlán egyensúlyban tudja tartani ambícióit, dinamizmusát, és így a hiúság és túlzott becsvágy helyett a másokra figyelés érvényesül.
Rendkívül önérzetes, a kritikát nagyon rosszul tűri. A dicséretet és magasztalást mindig szívesen fogadja, önbizalmának állandó támogatásra van szüksége.
A lényeg, hogy nem másokon, hanem másokért uralkodjon !
Alapérzése, hogy valami nagy dologra született. Tanulási feladata: a magabiztosság, belső tekintély, tudatos, megtervezett cselekvés.
Oroszlán a bőség és az egyéni személyiség, az ego csúcspontjának jegye. Korlátozás nélkül szeretne élni és kibontakozni.
Célja a személyiség kibontakoztatása és önkifejezés.

Nyilas Aszc
Nagyképű - azt hiszi, a különbség a rang
Politikus - hatalom adta fölény
Megvilágosult – a bölcsesség élménye.

Nyitott típus. Külső ingerekre gyorsan reagál. Igen könnyen belelkesedik. Imád beszélni, szónokolni, szereti a saját hangját hallani. Szeret filozofálni, okoskodni. Hiú arra, hogy róla ki mit gondol, fontos a pozitív vélemény. Megszüli az ideát, gondolatban végre is hajtja, de a valóságban ez már nehéz neki ő inkább a lelkesítő. jelszava: Fogjuk meg és vigyétek...
Könnyen tanul, Toleráns, szétszórt, nagyvonalú, szeretetreméltó, szabadságvágy, bölcsesség jellemzi. Mindent elhisz, amit mond – optimista. Ráébredtem - megérti, sajátjává válik. Mindent felülről szemlél, képtelen a részletekben belemenni, mindet együtt lát, első lépéstől a végéig. Tele van önbizalommal. Fontosnak tartja a kihívásokat, és képes arra, hogy kiaknázza a lehetőségeket.