Asztrológia

 .::Az asztrológiáról::.           .::Táblázatok::.   (.:Bolygók:.  .: Házak:.  .: Hold-egészség:.  .:Jegyek:.)       .:: Előadások::.
 

Előadások
Ezen az oldalon hat előadást talál, négyet az archetípusokról:
.:: Föld:.    .:Víz:.   .: Levegő:.   .:Tűz:.
Illetve további kettőt:
.:Az asztrológia mint sorselemzés:.  illetve  .:Ismerjük meg gyermekeinket az asztrológia segítségével:.

A címekre kattintva elolvashatja az előadásokat, vagy ha nincs kedve egyszerre elolvasni mindet, vagy ha egy  internet-kávézóban van illetve percdíjas internetet használ, akkor töltse le az előadásokat egyben:
letöltés

Asztrológia mint sorselemzés, párkapcsolati horoszkóp

Asztrológia 

Sorselemzés, életvitel tanácsadás Cél: „Tudatosan és örömteli életet éljünk. Gondolkodásra, tanulásra és lelki fejlődésre ösztönözzön” 

Az asztrológia abból indul ki, hogy minden keletkezés, kezdet, születés pillanat, a kozmikus hatások révén olyan képességeket, tehetségeket és tulajdonságokat ad, amelyek döntően befolyásolják az életet. Ezek a kozmikus hatások olyan energiákat aktiválnak az emberben, amelyek az univerzum energiáival azonosak. Az „amint fent, úgy lent” elve tulajdonképpen így érvényesül.

Már az ókorban a nagy gondolkodóink mondták, hogy a jellemünk a sorsunk.

A jellemünket a horoszkópból tökéletesen ki lehet olvasni. Egy nagyon precíz, pontos jellemrajzot lehet az asztrológia segítségével készíteni, amely úgy működik, mint egy tükör. Visszaköszön benne minden olyan tulajdonságunk, amelyek valamilyen módon a sorsunkat befolyásolják. Tehát a születéskori konstelláció az, amiből kiolvashatjuk egyrészt azt, hogy mik ezek a jellemvonásaink, másrészt az is, hogy mi jelen életünk feladata, és milyen lehetőségeink, képességeink adottak ennek megvalósításához.  

Az asztrológia a szimbólum rendszerével megadja minden ember számára azt a lehetőséget, hogy ne bukdácsolva haladjon előre életében, hanem felvállalva küldetését, „fényességgel” haladjon, tegye a dolgát.  

A modern megfogalmazás szerint a horoszkóp  az élet, a lélek térképe. Ez a térkép tartalmazza mindazt, ami az életünk során történhet velünk. Szimbólumok nyelvén jelez minden olyan eseményt, ami velünk megtörténhet az élet során, és ez mindig szimbolikus módon következik be.
A  meghatározott életfeladatot  jelöli, amit önként vállaltunk leszületésünk előtt. De ezt a feladatot elfelejtettük, a sors hozza a helyzeteket, amik által meg tudjuk valósítani. Kérdés,  képesek vagyunk – e arra  hogy elfogadjuk?  Minden dologhoz, eseményhez  próbáljunk úgy hozzáállni, hogy bármi történik velünk, az mind a feladat megoldásához segít.

Azért születtünk, le, hogy tanuljunk, fejlődjünk! Tehát az Élet tanulási folyamat, mely a problémák megoldásán keresztül zajlik!

A tanulás lehet tudatos: megismerem, tudom, mi a feladatom, sorsom és ezt elfogadom, tehát elé állok sorsom kihívásai elé, és a problémákat, feladatokat, megoldom. Így az élet is adja a lehetőséget, hogy fejlődjön és képességei szerint szolgálja a világot.

A tudattalan tanulás: jelzi, hogy nem kerülhetjük ki sorsunk feladatait, és amennyiben nem vagyunk hajlandóak tudatosan szembenézni és felvállalni, akkor a sors automatikusan figyelmeztet, hogy helytelen úton járunk.  Ez a tudattalan tanulás többnyire a szenvedés, és nehéz megpróbáltatások útján jelenik meg. Pl: betegség, v többszöri nekibuzdulásra sem sikerül, amit szeretnénk. Gondolkodjunk el , miért, mire kényszerít a betegség ? – vonuljak el a világtól és gondolkodjak csendes magányomban! 

Ahhoz, hogy az ember azt az utat tudja járni, ami az életfeladatának beteljesüléséhez szükséges, ahhoz az első lépés mindig az önismeretnek a megszerzése kell, hogy legyen.

Az ember fejlődés útjának első lépése az önismeret.  Ez által tudatosan meg tudjuk határozni  képességeinket, adottságainkat.

Mai világszemlélet: bármit megtehetsz, ha nagyon akarod, akkor sikeres ember lehetsz.!!!  Miben ???

Miért nem sikerül mégsem?   - tud-e úgy gondolkodni, nem ez a feladatom, ez nem nekem való tevékenység, nem ezt kell tennem, valami más irányba kell mennem.   De merre is ?  Mi is a feladatom?

Önismeret :  Elsősorban a feladat meghatározása a cél és ehhez milyen adottságokat kapott, milyen személyiség jegyekkel rendelkezik. Tisztában legyen saját képességeivel, lehetőségeivel, és akkor tudja eldönteni, hogy akarja-e, vagy tudja-e  különböző ajánlott  (divatos) tevékenységet elvégezni.

A horoszkópban jelzett energiák, az égitest helyzetek, és a fényszögek energiákat jeleznek elsősorban, és az önismeret által tudja eldönteni, hogy ezeket hogyan tudja hatékonyan felhasználni, alkalmazni élete, munkája és egyéb tevékenysége  során. 

 A másik, amivel nagyon sokat tud az asztrológia segíteni,  az egészségügyi problémák okainak feltárása a horoszkóp segítségével. A horoszkóp, az asztrológia, diagnosztizáló eszköz. Félreértés ne essék, nem gyógyító, mert gyógyítani csak megfelelő szakképzettséggel rendelkező ember gyógyíthat, de a horoszkóp segítségével a diagnózist fel lehet állítani, a probléma lelki hátterének megállapítása révén. A legfontosabb szempont, hogy nem csak a testet kell gyógyítani, hanem a lelket is, ugyanis minden testi rendellenesség, betegség háttere a megoldatlan lelki probléma.  És természetesen, ennek ismeretében már könnyebb a segítség.

 Sok esetben előfordul, hogy elég sok égitest-energiával, azaz kapott képességgel, helyzettel nem tud az ember azonosulni abból a horoszkópból, amivel rendelkezik, megpróbálja ezeket elfojtani. Ezeket az elfojtott dolgokat is felszínre kell hozni, szembesülnünk kell velük. Ugyanis ezek többnyire a múltban megoldatlan problémáinkkal vannak összefüggésben, és csak akkor tudjuk megoldani, ill. csak akkor tudunk a karmán valamit változtatni, ha szembenézünk ezekkel, és megpróbáljuk megoldani a feladatainkat.

Akikkel találkoznunk kell az életünk során, és ezek a helyzetek ill. ezek a személyek azért kerülnek bele a látókörünkbe, lépnek be az életünkbe, hogy azt a karmikus feladatot, ami ránk ki van szabva, annak a teljesítését elősegítsék.

Azoknak a helyzeteknek és azoknak a személyeknek, akikkel találkozunk, az a feladatuk, hogy az összes olyan látens képességünket, adottságunkat a felszínre hozzák, amelyeknek fejlődniük kell, vagy amelyek a fejlődésünket elősegíthetik.

Tehát minden találkozás karmikus! Tehát semmi sem véletlen életünkben, hanem sorsszerű!

 Az asztrológia igen hosszú időn át elsősorban jóslással foglalkozott. Az emberek azért fordultak asztrológushoz, hogy megtudják, mit tartogat számukra a sors.  Konkrétan, hogy eseményekben mit ígér. Az un. determinisztikus vagy eseményorientált asztrológia a mai napig is ezt a nézetet követi és ők azt vallják, hogy az ember sorsa eldőlt a születés pillanatában és a sors szabta útról letérni nincs lehetősége. Tehát a szabad akarat által alternatív választási lehetőségek felhasználásával nincs esélye, lehetősége befolyásolni az élete alakulását.

Ezzel szemben a modern asztrológiai irányzatok azt a nézetet vallják, hogy az élet az egy olyan fejlődési folyamat, amelyben visszatérő fejlődési lehetőségekkel találkozunk. Meg van határozva a cél, de a hozzávezető út nem, tehát az egyén szabad akaratából járja az utak lehetőségeit. Mindenki megkapja ezeket a visszatérő lehetőségeket a fejlődésre.

„Stella inclinant, non necessitant! – a csillagok hatnak, de nem kényszerítenek ”   

A modern asztrológia azt tekinti az asztrológus legfontosabb feladatának, hogy megtanítsa az embereket élni, a horoszkópjukat. Az asztrológus  első feladata, hogy az önismeret megszerzésével  az embernek fel kell térképezni az összes rendelkezésére álló tulajdonságát, legyen az jó vagy rossz. Ezt a horoszkóp segítségével könnyebben megtehetjük, mint más eszközökkel. Lényeges azonban, hogy valóban minden tulajdonságunkat feltérképezzük, minden tehetségünkkel, adottságunkkal, korlátunkkal tisztában legyünk, ne csak azokkal, amelyeket elfogadunk, vagy szeretünk magunkban, hanem az összes jellemvonást leltárba tudjuk szedni és ezeket meg kell próbálni elfogadni, integrálni magunkban. 

A megfelelő önismerettel és tudatossággal rendelkezve az ember megszabadul az önmagáról alkotott hamis képektől, illúzióktól és nem próbál meg többé más lenni, mint ami valójában. Az ember ilyenkor a saját lehetőségeiből kiindulva szabadon cselekszik és a valódi lehetőségeit használja ki, tehát éli a horoszkópját.

Az ezoterikus felfogás szerint az ember azért él, hogy a lélek fejlődhessen. A lélek fejlődésének egyik feltétele az, hogy az embernek meg kell oldania egyrészt a karmikus feladatait, másrészt a horoszkóppal felvállalt válsághelyzeteket. Dönteni kell ezekben a válsághelyzetekben és ezt a döntési szabadságot kell megőrizni, megtartani magának az egyénnek és ezt kell nekünk asztrológusoknak tiszteletben tartani. Tudomásul kell vennünk azt is, hogy aki asztrológushoz fordul, azoknak az embereknek a többsége válsághelyzetben van. Az  asztrológusnak nem feladata eldönteni a páciens helyett egy adott helyzetben mit tegyen, hanem az, hogy felvázolja előtte a lehetőségeket, rávezesse a helyes megoldásra. Az asztrológusnak soha nem szabad felvállalnia a döntés felelősségét. Ha ezt megteszi, akkor megfosztja a kliensét a fejlődés lehetőségétől.

Az asztrológus feladata az, hogy segítse az embereket egyrészt az önismeret megszerzésében, másodsorban a válsághelyzetek megoldásában nyújt segítséget és végső soron a szabadságának a kivívásában és megszerzésében is segítséget nyújthat.

 Több nemzetközi iskola egy olyan esküt fogadott el, amelyben az asztrológus kötelességei közé sorolja a következőket: az asztrológiai ismereteit úgy használja fel, hogy ezzel az ügyfél döntési szabadságát nem korlátozhatja. Elhatárolja magát az olyan jóslási vagy előrejelzési technikáktól, melyben a jövőbeni eseményeket, mint elkerülhetetlen sorseseményeket mutatják be.

 AMIT A HOROSZKÓP TUD:

-  Külső személyiség jegyeit megmutatja,  vitalitás és temperamentum kifejezője. Válasz és reakciókészséget a külvilág ingereire.

- Meg tudjuk mondani azt, hogy milyen az anyagi helyzete.  Mutatja a kialakult birtokló tudatot, az egyén eszközeit, adottságait, mellyel az anyagiakat megszerzi.  A pénztől való függőséget. Az elengedési képességet.

- Meg tudjuk mondani azt, hogy mit tanul, mit nem tanul, s egyáltalán van lehetősége a tanulásra vagy sem. Ha tanult, akkor mit, milyen irányban, milyen érdeklődése van. Meg tudjuk mondani, hogy hogyan alakit, ki kapcsolatokat, egyáltalán alakít - e ki kapcsolatokat.

- Meg tudjuk mondani, hogy milyen a családja, amibe született, tehát milyen a szülőkhöz való kapcsolata, milyenek voltak a szülők. Meg tudjuk mondani, hogy ő maga milyen családot hozott létre.

- Meg tudjuk mondani, hogy vannak e gyerekei. Mire számíthat tőlük, milyen a viszonyuk. Milyen a hajlama  művészetekhez, vagy szerencsejátékokkal milyenek a lehetőségei

- Utalhat a munkájára, munkatársakkal való kapcsolatára, egészségi állapotára, az életmóddal szerzett problémákra

- Utal a párkapcsolatára, milyen a tudattalanjában elképzelt mintája a leendő társról, van e férje, vagy nincs, vagy hogy élnek.  Ugyanakkor a külvilágban való megjelenésére, elismertségi igényére, megjelenésére, illetve vállalkozási lehetőségeire

- Utal az élet fontos kérdései, a halál, bármilyen  körülötte történt esemény kutatására, mindennek a miértjét kutatja, Utal arra, mennyire tudja megélni, kifejezni, vagy elfojtani az érzelmeit.

- Mutatja  van-e kapcsolata külfölddel, járt-e, élt e külföldön hosszabb ideig, vagy sem. Ugyanakkor jelzi a magasabb tanulmányok elvégzésének lehetőségeit. De az erkölcsi, etikai, morális érzékeit, és hitrendszerét is mutatja. 

- Mik a feladatai, mik az életcéljai, ebből mit és hogyan  tud valóra váltani.

- Megmutatja a barátokkal való viszonyát. Hogyan tudja elképzeléseit megvalósítani, kikre számíthat segítségként ennek megvalósításában.

 - Utal a gondjaira, bajaira, öröklött, vagy krónikus betegségekre, ha esetleg van.

  

„Születési képletünk azon lehetőségeink vázát adja meg,
amelyeket meg kell élnünk, és amelyeket remélhetőleg
tudatosságunk szintje fénnyel áraszt el."

Stephen Arroyo