Asztrológia

 .::Az asztrológiáról::.           .::Táblázatok::.   (.:Bolygók:.  .: Házak:.  .: Hold-egészség:.  .:Jegyek:.)       .:: Előadások::.
 

Előadások
Ezen az oldalon hat előadást talál, négyet az archetípusokról:
.:: Föld:.    .:Víz:.   .: Levegő:.   .:Tűz:.
Illetve további kettőt:
.:Az asztrológia mint sorselemzés:.  illetve  .:Ismerjük meg gyermekeinket az asztrológia segítségével:.

A címekre kattintva elolvashatja az előadásokat, vagy ha nincs kedve egyszerre elolvasni mindet, vagy ha egy  internet-kávézóban van illetve percdíjas internetet használ, akkor töltse le az előadásokat egyben:
letöltés

Archetípusok: Levegő

Már az ókorban elterjedt volt a négy elem modellje.
Empedoklész görög költő-filozófust tartják a négy elem tana megállapítójának. Ő jelentette ki, hogy a négy alapvető elem a tűz-víz-levegő-föld minden dolog négyes gyökerét alkotja. Ő tanította, hogy minden teremtett dolog négy alapanyagból származik.
Az a tanítás minden tudományos tan alapja egészen a XVIII. századig
Pithagorasz (i.e.570-490) már korábban hangsúlyozta a négyes szám kiemelkedő szerepét.
Pitagoreusoknak a tíz a tökéletesség szimbóluma volt, mivel az első 4 szám összege tíz, így az egytől négyig terjedő számok a teljesség részeit, minőségeit jelentették számukra.
Négyes szám további magyarázata, hogy sok nyelven Isten neve négy betűből áll

Platón (i.e.428-348) összekötte az Empedoklész és Pithagorasz tanításait : platónikus testek
Tűz, föld, levegő, víz és a kvintesszencia
( akkori közhiedelemmel szemben állt ki a reinkarnáció és a lélekvándorlás gondolata mellett)
Már Platónnál is megtalálható az a gondolat, hogy a négy elem nem fix, hanem átalakulhatnak egymásba –víz-kővé, v pára és levegővé,

Már Empedoklész azt tanította, h az elemek helyes keveredése a jó egészség alapfeltétele, de ugyanúgy a szellemi képességeké és a lelki egyensúlyé is.
Hippokratész (i.e.460-377) az orvostudomány atyja, öröksége még ma is megtalálható, melyből fejlődött ki a négy temperamentum tana, ami a nyugati pszichológia előfutára volt.
A klasszikus temperamentum tanok, mind a különböző pszichológiai iskolák egyaránt használják a négyes felosztást a karakterismeretben és tipológiában.

Itt arról van szó, hogy mind a négy típus, v mind a négy elem bennünk van, s azt nekünk kell kibontakoztatnunk.
Az asztrológia is hozzájárult a négy elem tanának elterjedéséhez.
Aki a teljessé válásban felismeri élete központi témáját és harcol a cél eléréséért, annak arra is törekednie kell, hogy személyisége mind a négy oldalát kibontakoztassa.

Példa arra, hogyan jön létre az egész a négy elem harmonikus együttműködése révén:
Nézzük négy szemüvegen keresztül először egy labdát nézzünk:
Föld- szemüvegen keresztül érzékien fogja érzékelni, a külső formájának minden részletét. Megállapítja, h felszíne kerek, kemény, sima, merev, és milyen színű.
Levegő –szemüvegen keresztül más ismert tárgyakhoz fogja hasonlítani, azonosságot, különbözőséget, megpróbál nevet adni, ezzel megjelöli jellegzetességét.
Víz- szemüvegen keresztül a tárgy színe átlátszó, bel lehet látni a belsejébe, és érezni lehet mindazt, amit ezzel a tárggyal csinálni lehet, érezni lehet a lehetőségeket.
A tűz szemüveg, meg tudja különböztetni a jót és rosszat, meghozza a döntést, labda jó v rossz, v értékes számára, v nem, akarja-e magának vagy nem

Ha a szemlélő arra a végkövetkeztetésre jut, h kell neki a labda, akkor a tűz elem munkálkodott
erősen. A víz elem már látja, hogyan fog játszani a labdával, a föld aggódva néz pénztárcája után, a levegő pedig arra gondol, alkudna az árából.

Asztr. mint segítség önmagunk besorolásához
Mechanikusan nem lehet kiolvasni,
Legelterjedtebb pontrendszer, bolygók értékelése a jegyekben, az Aszcendens, és az MC.
De nem veszik figyelembe a házakat.
EZ a rendszer legtöbb bolygót azonos pontszámmal értékel, függetlenül, h milyen jegyben áll, pl Mars a Kosban,(erőben van) v a Mérlegben (exilben van, gyenge) ugyanúgy 5 pont. Súlyozatlan értékelések.
Ha pl egy horoszkópban nincs bolygó a föld elemben, akkor a Szat, v Vénusz állása különösen fontos lesz, hogy ki tudja pótolni a hiányt.
Hiányzik a levegő: nincs kapcsolat, nem tud jó kapcsolatokat teremteni ? – de tud, de elsősorban az érzelmek a fontosak, és a biztonság – föld , érzem, h bízhatok benne, akkor teljes mértékben

Tehát, h ki milyen beállítottságú- ismételten a horoszkóp minden összefüggéseit szemügyre kell venni.

A LEVEGŐ ELEM :
Természetes tulajdonága, h szétterjed, mindenütt jelen van, könnyű, mozgékony, nem megfogható
és áttetsző. Nagy szelet és vihart kavarhat, de lehet hűvös szellő és lágy fuvallat, de heves jéghideg szél is.
Levegő típusú ember: mentalitása könnyű, mozgékony, szárnyaló, kíváncsian ered mindennek a nyomába, ami érdeklődési körébe tartozik Nem hatol mélyre, csak a pólusokig, de nem a lényegig. Kíváncsisága szárnyain hol itt, hol ott van, mindent megnéz, megfigyel, minden érdekli, de csak a felszín érdekli, nem ragad le sehol, nem hatol a mélyre semmiben.
Azt szereti, ami elvont, a konkrétumokat elhanyagolja, mivel azok nehezek és terhesek.
Könnyű és mozgékony, azt szeretné, ha semmi sem húzná le.
Utazás csomag nélkül – utálják, ha valamit cipelniük kell.
Sokkal jobban szeretik a dolgok eszméjét, a formákat a terhek hordozójára a föld elemre hagyják. Ők viszont könnyedén szárnyalnak – Hermész Istenek küldötte- repkednek a levegőben.
Őket az elmélet érdekli, melyet szélsőséges esetben olyan nagyra értékelnek, hogy elhanyagolják a gyakorlatot. (szórakozott professzorok – gyakorlati élet, írnokok- rendeletek rabjai, földi világ káosz)
Nagy szellemek, zsenik – éles ész áthatol a formák világán. Matematikusok, a nagy gondolkodók, a költők, akiknek éles meglátásaira és ismereteire épül ma is minden életbölcsesség.
Levegő elem nélkül nem létezne tudomány!
Levegő otthona – a vízzel kapcsolatban állva- a költészet, a líra, valamint mindenütt jelen van, ahol a megismerésben és felismerésben van részünk. Ha eközben világosság gyúlik bennünk, rájövünk a lényegre, jelzik, h jelen van a tűz is.
Az elméleteknek csak akkor lesz súlyuk, és akkor lehet őket komolyan venni, ha a gyakorlatban is beigazolódik. Tehát csak levegő (ismeret) és a föld (tapasztalat) keveréke a meggyőző.
( nem vesszük komolyan, ha a levegőbe beszél, v azt, aki légvárakat épít )
Levegő a köztes terek embere- ez a távolságtartásnak fele meg. Mindig a függetlenségével törődik, ez érthető is, hiszen a bezárt levegő befülled.
Csak akkor tud kibontakozni, ha szabad – utazók, házalók, ügynökök, üzletkötők

Az a könnyű kapcsolati elem, mely átlátszó, láthatjuk tőle a másikat, első osztályú hangvezető, ezért tudunk beszélni másokkal, itt terjednek az illatok, szagok – „még a szagát sem bírom”
Társasági lény, aki könnyen köt laza kapcsolatokat.
Nem esik nehezére kommunikálni: elegánsan, viccesen, szárazon, szórakozottan, elbűvölően, - nem kell keresgélnie a szavakat. Felvágták a nyelvét, övé az utolsó szó.
Nagyon érdekli, hogyan érintkeznek az emberek egymással, - játékszabály, stílus, udvariassági formák.. személytelen kapcsolatokban ezek az udvariassági formák segítenek.
Minél ritkább a levegő, a társalgás jelentéktelenebb – csevegés, fecsegés, traccsolás,
Tágulási képesség két oldala:
- Rugalmasan működő emberi értelem, amely kíváncsi, előítéletektől mentesen képes foglalkozni a dolgokkal, megtaláljon és kipróbáljon minden megoldási lehetőséget
- Ügyeskedés, ravaszság, minden értéket viszonylagosnak tart, és a megvásárolható felfogás


LEVEGŐ-JEGYEK:
IKREK -
Témája: a tudásvágy – intellektus fejlesztése – kommunikáció, ellentétek megtapasztalása, sokféleség, kötetlenség, biztonság információ révén, beszélni a dolgokról.
Szeretnek mindenhol ott lenni, mindent megélni anélkül, hogy bármilyen kötöttséget vállalnának. Nagy tudásszomj és kíváncsiság – legkülönbözőbb dolgok megismerése, széleskörű tapasztalatszerzés. Egyszerre több dologgal képes foglalkozni (egyik kezével rántást kever, a másikkal keresztrejtvényt fejt).
Kíváncsi, mindenre figyel, mindent látni akar. Mindenről mindent tud - persze csak felszínesen - ami arra vezethet, hogy eltéved a részletekbe Gyakran fecseg, és igen jól kommunikál.
Mindig az a fontos, amit épp akkor csinál; a következő pillanatban hajlamos elfeledkezni az egészről, és akkor ismét az lesz a rendkívül fontos amit elkezdett... Nem kötődik, mindenkivel és mindenhol jól érzi magát.
Jelentős a kezek mozgása: kézimunka, kézműves mesterség, babrálás, kézzel való gesztikulálás. Késztetést érez a kommunikáció minden fajtájára

VÍZÖNTŐ
Kulcsszava: keresem az újat, a szokatlant, ami felrobbantja a régit, hogy még jobbat - újabbat alkothassak Szabadság, egyelőség, Függetlenség
Hagyománytisztelete  konfliktusba keveredik a nagy szabadság szeretetével ()
Rugalmatlan, merev – igazság-fanatikus, elveken lovagol, mindenhol a reformot keresi
Motivációja: Fennálló rend, szokások,megújítása és reformja. Szellemiség, elképzelés egy jobb világról, az ellenáramlat, Célja egy jobb és igazságosabb világ
Varázsszava: Haladás, ami a körülmények átfogó javítását jelenti. Szociális szférában – jövőorientált eljárási módok, politikus- humánus eszmék vezérlik . Ideáljai magasak.
A Racionalitás és a spekulációs világban egy ideális állapotra törekszik. Amikor olyat tesz, ami új és szokatlan, egyidejűleg a jobbítás iránti és a tömegből való kiemelkedés is mozgatja.
Tanulási feladata: Az új eszme és a valóság közötti kontraszt megtalálása ( ideálok- könnyen elszállhat) Szokatlanhoz, a máshoz való vonzódása együtt jár olykor a szélsőségekkel, merev viselkedésekkel és véleményekkel. Így a Vízöntő liberalizmusa, toleranciája, és bátor idealizmusa könnyen hideg arroganciává, megközelíthetetlenséggé és fanatizmussá válhat, melyek kizárják az emberi érzéseket. Ilyenkor semmi sem felel meg az elképzelése szerinti ideáknak.

MÉRLEG :

Jellemző rá : érdeklődő, társaságkedvelő, barátságos, szeret beszélgetni. Az „Én” mellett megjelenik a „Te” és az igazságos, harmóniát és kompromisszumot tartalmazó viselkedés. Az Ő témái a „másik ember”, mint ideális kiegészítő. Társasági, szeret ismerkedni, diplomatikus, közlékeny. Szereti a művészetet, kultúrát, eleganciát és esztétikát. Keresi az ideális kapcsolatokat – partner, csoport, közösség-, ő kapcsolatok nélkül olyan, mint hal víz nélkül.
Nagyon szereti a tervezést, a stratégiák kidolgozását.
Természetes adottságai vannak a kommunikációhoz és más emberek szempontjainak megértéséhez. Fontos adottsága, hogy tud közvetíteni és kiegyenlíteni. Fontos számára, hogy elismerjék, ezért mindig figyeli a visszajelzéseket, néha szerepeket játszik- azt csinálom, amit elvárnak tőlem,
Ha nagyon a megfelelési kényszernek él, döntésképtelen, hiányzik a kezdeményező készség. Ezért úgy tűnik, hogy befolyásolható a folytonos vacilálása, mérlegelése miatt. Képesnek kell lennie egyensúlyt teremteni a megmérés és a döntés között. Élete folyamán megtanulja, nem lehet mindenkinek eleget tenni.
A személyiség legfőbb vonása a valahová tartozás igénye, mindenáron tartós kapcsolatra vágyik. Legfontosabbnak tűnik számára a kiegyensúlyozottság.
Megtapasztalja az életben, hogy az igazságosság, a becsületesség, a szépség és a kiegyensúlyozottság csak teremtett emberi ideálok, melyek nem mindig működnek a mindennapi élet helyzeteiben.
Idézetei: „egyedül lenni nem olyan jó, mint ketten lenni és összetartani” A.A.Milne
„ Mindenki találkozik egyszer élete emberével, de kevesen ismerik fel időben” Gina Kaus