Asztrológia

 .::Az asztrológiáról::.           .::Táblázatok::.   (.:Bolygók:.  .: Házak:.  .: Hold-egészség:.  .:Jegyek:.)       .:: Előadások::.
 

Előadások
Ezen az oldalon hat előadást talál, négyet az archetípusokról:
.:: Föld:.    .:Víz:.   .: Levegő:.   .:Tűz:.
Illetve további kettőt:
.:Az asztrológia mint sorselemzés:.  illetve  .:Ismerjük meg gyermekeinket az asztrológia segítségével:.

A címekre kattintva elolvashatja az előadásokat, vagy ha nincs kedve egyszerre elolvasni mindet, vagy ha egy  internet-kávézóban van illetve percdíjas internetet használ, akkor töltse le az előadásokat egyben:
letöltés

Archetípusok: Föld

A Föld az a terület, ahol a teremtés folyamatai különböző fizikai formákat öltenek, a legmegfoghatóbb a négy elem közül. Be kell látnunk, hogy minden férfi és nő, legyen bármilyen jegyű, bármilyen társadalmi és gazdasági háttérrel rendelkezik, bármilyenek a körülményei, szeretne, bizonyos javakat birtokolni, és törekszik valamilyen társadalmi helyzetre, rangra. Ez különösen erős hajtóerő a föld jegyűek számára. A föld jegyűek gyakorlatiasak, óvatosak, és nagyon megértően viszonyulnak azokhoz az emberi törekvésekhez, melyek az anyagi biztonság és a fizikai élvezetekre irányulnak.

A Föld magába temetkezik- csak a felső rétegei vannak kitéve a közvetlen hatásoknak. Az emberiség és az állat és növényvilág fennmaradása és jóléte függ a Föld talajától. Mégsem vesszük ezt komolyan, mindig megsebezzük, bántjuk, kizsigereljük – erdőket égetünk, gazdag talajt sivataggá tesszük, vagy súlyosan megsebesítjük vegyszerek által. – Egy darabig úgy tűnik, hogy tűri a Föld engedi, hogy használja, fosztogassa az emberiség a határtalannak látszó forrásait, kincseit, de néha fellázad, és néhány pillanat, vagy néhány óra alatt visszakövetel mindent – periodikus földrengések, földlökések és tízezrek pusztulnak el

Ilyen módon megmutatkozik, hogy az anyagi biztonság csupán földi illúzió

Az ember legerősebb ösztöne az élni akarás, és vágyának első megnyilvánulása, hogy létének biztonságául alkot valami maradandót az anyagból.
A Föld jegyűek az anyagi javak gyűjtése és az ember fizikai aspektusainak, iparainak, otthonainak, fizikai testének tényleges felépítése által teszik mindezt. FÖLD elemről úgy beszélünk, mint a forma, az anyag erejéről.
Általános jellemzői : nem szereti a változásokat, nehezen mozdul. A föld jelenti a megbízhatóságot, a tartást, a kitartást. Nagyon sok fáradságba és kitartásba kerül, míg a megformáljuk az anyagot, ezáltal a kitartó, nehéz munka árán kapja meg az eredményt, a biztos alapra épített eredményt.
Ő a növekedő, az állandó és a szilárd dolgokat szereti, ő a hagyományok őrzője, ő biztosítja a szükségleteket, jó érzéke van az időbeosztásra, tudatában van a lehetőségeknek, Legtürelmesebb és a legérzékenyebb ember, de ha kirobban, mindent maga alá temet – mint a földrengés v. izzó láva.
Így külső nyugalma rejthet belső felgyülemlett agresszívitást, -mely pontatlanságban, v kínos pontosságban v tisztasági mániában v örökös kritizálásban, v körülményeskedésben v lassúságban v időhúzásban nyilvánulhat meg.
Mivel azonban békeszerető emberként fél a földrengéstől, a felkavaró dolgoktól, ezért óvatos, kétkedő, tartózkodó ( „Bejárat a mennyországba” Bejárat a mennyországról szóló előadáshoz )
Ha kibillen, nehezen tud visszaállni az egyensúlyi helyzetébe – sok időbe telik
A föld lassan melegszik –sokáig megtartja a hőt. Sokáig eltarthat, míg a földember belekezd vmi újba, amig megállapodik, elkötelezi magát. Négy elem közül ő a megfontoltabb, óva int mindenkit a hirtelenségtől. Ha föld ember elhatározza magát valamire, akkor azt meg is csinálja. Erőssége a következetesség, megbízhatóság, az egyenesség, a felelősség vállalása és a szívós kitartás a „földön járás”. Tettek embere . Nehezen tud megválni dolgaitól.
Kapcsolati formái: az állandó, megbízható kapcsolatot szereti. Arra van szüksége, hogy jelen legyen a másik. (mindig ott legyen vele, együtt nézzék a TV-t, állhatatosság és rutin jelleg- ez adja a biztonságot. Rögzített napi- heti-éves ritmusok – ilyenkor tudja legalább, hogy mire számíthat.)
Ugyanakkor ő is mindig ott van, amikor a másiknak szüksége van rá !
Föld ember azt szereti, ha elismerik kitartását, állhatatosságát, megbízhatóságát, gyakorlatiasságát. Legegyszerűbben a pénzzel lehet motiválni, de az érzéki örömök beígérése is csábítóan hat rá – hasán keresztül is lehet rá hatni.
A Föld emberrel való kapcsolatot azzal lehet elrontani, ha nem tartjuk be ígéreteinket, vagy becsapjuk őt. Nem szabad meggátolni szokásaiban, és nem szabad haszontalannak látni.
- Mélyen gyökerezik a szeretet és a gyűlölet, amely tartós nyomot hagy benne, de ha elkötelezi magát, rendkívül hűséges. Nemes hűsége azonban szolgalelkűséggé is válhat
-Árnyoldala, a görcsös, csökönyös ragaszkodás, merev szigor, nyárspolgárság, múlthoz való kényszeres ragaszkodás, zsarnokoskodás.

Minőség: kard, szil, vált
Kardinális – az aktívak, saját motivációval rendelkezők, általában törekvők- sok bolygó e jegyben , nyugtalan természetű emberek –
Bak – mint gyakorlatias jegy aszerint tevékenykedik, hogy saját egyéniségének érvényesítése milyen anyagi jutalmat és tényleges eredményt hoz. Ezért mindig megpróbálja megtervezi tevékenységeit.
BAK  a legszigorúbb, ő biztonság és a rend garanciája, aki nem túr ellentmondást, megköveteli, hogy mindenki úgy táncoljon, ahogy ő fütyül. ( a tiszta, szegényes, szigorú Tél)
Ő tudja a legnagyobb terheket hordozni, kiváltképpen a felelősséget. Feladata, hogy következetes és állhatatos legyen, képviselje a törvényt, és a normákat és gondoskodjon a rendről a törvényességről.

Önbizalma hullámzó, egyik pillanatban úgy érzi hogy meg tudná váltani a világot, a másikban pedig abban is kételkedik, hogy bármire is képes. Egyes területeken bátortalan, máshol magabiztos. A munkahelyen megállja a helyét, a párkapcsolatban kifejezetten félénk. Az önismeret hiányából kifolyólag alábecsüli értékeit. Ha odafigyel mások véleményére és értékítéletére, akkor a visszajelzések eligazíthatják az élet dolgaiban.
Akaraterő, komolyság, kitartás, szívósság, megfontoltság, anyagias, megbízható, céltudatos
A kudarcok depresszióssá tehetik, ennek kiváló ellenszere a munka. Az életörömök kihasználása nem az ő stílusa, de azért arra kell figyelnie, hogy némi szórakozás neki is jár.

Könyöklő: Mindenen átgázolva csak előre törekszik- győznie kell
Karrierista : Cél elérése miden áron. – áldozatokat kell hoznia, világi sikerek-de a boldogság nem az övé
Beavatott: lényeg tudója. Már megtanulta, mi a célja életének. Szívós és kitartó, az anyag visszahúzná, de a fénye hívja. -

Szilárd – akaratos, el van szánva arra, hogy pozícióját vagy vágyait minden élethelyzetben fenntartsa.
Bika  – ragaszkodik anyagi javaihoz. A valóság érzéki megközelítése ahol az élvezet születik. Mindenérzékszervével tudja érzékelni a természet sokoldalú szépségét …
Legnagyobb az igénye a biztonságra. Tavasz- ahol a magok gyökeret eresztenek. Ő is arra törekszik, hogy meggyökerezzen éppen ahol van. en.
Az összes jegy közül a Legnagyobb az igénye a biztonságra, ezért ő értékeli legjobban a dolgok ismétlődését. Ahol van kerítés, v sövényt ültet a betolakodók ell
Zárkózott típus. Lassú, csökönyös, meggyőzhetetlen. Anyagias, fontos számára a pénz, a kényelem. Jelentkezik a hajtóerő a szerzésre, az anyagi javak megteremtésére. Nő az önbizalma és akkor nyugszik meg, ha látja maga körül a Sikerei tárgyi bizonyítékát
Nem csak az anyagiakat birtokló természet. Békére, harmóniára, tartós kapcsolatokra törekszik. Szereti a természetet és az állatokat. Meglehetősen anyagias, a nehéz munkát is szívesen elvégzi, ha jól megfizetik. Jó a szépérzéke, - ura vénusz – alkotó készség, művészi hajlam, föld, virág, szobrász, .. anyag megmunkálója, ugyanakkor a legjobb vendéglátó !! – boldogan etet másokat . mindenben a minőség a fontos !
A megszokás nagyúr nála, növeli biztonságérzetét. Az önismerethez hosszú fáradtságos úton jut el. Csökönyös, meg van győződve az igazáról, Nem nagyon veszi figyelembe mások véleményét
Nem lehet siettetni - a meggyőzés hathat
Gyermek- (Hold emelkedett a Bikában) és családszerető, gondoskodik a család anyagi javairól,
jó pedagógiai érzékkel rendelkezik
Kulcsmondata: Birtoklok, vagy gondozom és ápolom
Élvhajhász- csak a múlandó boldogság a pillanat fogja az az enyém, amit megeszek, amit megélek
Nyárspolgár – Birtoklás, gyarapodás – az anyagi lét mindenek felett
Eltántoríthatatlan – a Hit bortokosa, mindene a hite.

Változó – jelzi a változékony magatartást, sokoldalúságot és leleményességet
Szűz jegy- gyakorlatias, mindig megpróbálja megtalálni a szolgálatot, elfoglaltságot, mely által kívánja kifejezésre juttatni képességeit.
Mindenek előtt a hasznosság és a részletek a fontosak. Kritkai érzéküket szívesen állítják mindenki szolgálatába. Amit a Bak elvetett, a Bika gondozott, azt a Szűz learatja. A célszerűség iránti érzéke alkalmazkodóbbá teszi a Szüzet a többi földelemnél. - így tudja megszerzett pozicióját megszilárdítani. Beosztott – mivel nem szívesen kockáztat, ezt átengedi másoknak. Legfontosabb a szolgálat, amit úgy szeretne csinálni, hogy az tökéletes legyen, ezért inkább ő végzi el a feladatokat, mert így biztos, hogy jó lesz.

Ősz- Arató ember, aki hozzátartozóinak gyűjti be a terményt, és a kézműves, aki ügyesen megtalálja a gyakorlatias, célszerű megoldásokat.
Reális, éles eszű, segítőkész, ragaszkodó, önzetlen, elemez, analizál, megfigyel, javít, rendez. Szeretné, ha szükség lenne rá, ha hasznosnak érezhetné magát és bizonyíthatná reális értékeit. Vágyik a külső-belső tisztaságra, a tökéletességre, a rendre és a lelki tisztaságra Fél a rendetlenségtől, a káosztól. Keresi a stabilitást.
Rendkívül kritikus, de ez nem a rosszindulat jele, ő mindig jobbítani, tökéletesíteni szeretne mindent. Ebből kifolyólag rend és munkamániás lehet.
Mindig tudja, megfelelő helyen megfelelő időben legyen, Jó érzéke van arra, milyen szolgáltatásokat igényelnek az emberek, ő a csöndes segítő.
Hajlama az aggódásra és a túlzott kritikára inkább önmaga felé irányul. Sokat törődik az egészségével, a táplálkozással, a vélt és valós betegségeivel.
Leginkább hajlamos a félelemre, mely azt a felismerést szimbolizálja, hogy az életben semmi sem szilárd és biztonságos. Mégis megpróbál rendet teremteni, mely által kívánja a maximális biztonságot elérni. Semmit sem bíz a véletlenre, mindent igyekszik rendben tartani
Kulcsmondata: pontos vagyok és Ellenőrzöm
Félművelt: Mindenből valamit, de semmit sem igazán. Nem a tudás a lényeg, hanem hogy megfeleljen a külvilág előtt
Tudós: Az anyag ismerője. Keresi, kutatja a fizikai anyagot, nem tudja átlépni a határt.
Hittudós: Lélek ismerője. Magasabb szintű tudás megszerzése a célja. Feladata, elválasztani a lényeget a lényegtelentől. Tudja, az anyagi világ nem lehet a megoldás.